VERNEPLANER

Forsvarsbygg nasjonale festningsverk har utarbeidet landsverneplan for Forsvaret, verneplaner for 14 av Norges store festningsanlegg samt forvaltningsplaner for en rekke av Forsvarets bygg og anlegg. Målet med planene er å sikre at den videre utvikling av og aktivitet ved anleggene skjer i harmoni med vernehensynet. Vernearbeidet bidrar også til å øke tilgjengeligheten.

Planene publiseres i fulltekst på disse sidene fortløpende etter hvert som de blir klare. Per februar 2016 er verneplanen for Akershus festning ikke fullstendig oppdatert samt at forvaltningsplanene ikke er publisert.

Bokversjon
Verneplaner for den enkelte festning kan kjøpes i bokutgave hos Forsvarsmuseet på Akershus festning, eller ved å ta kontakt med festningsvennene for den lokale festning. Du kan også sende en mail til servicesenter@forsvarsbygg.no for å melde din interesse.

Festningsordbok