Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Miljø i skyte- og øvingsfelt

I mange tilfeller har vi utslippstillatelse i skytefeltene. 


Vi forvalter skytefeltene, Forsvaret øver der og folk i nærområdet bruker det som rekreasjonsområde. 
 
Hvorfor utslippstillatelse?
For skytefelt som krever utslippstillatelse etter § 11 i forurensningsloven, har vi i Forsvarsbygg ansvar for å søke slik tillatelse for skytefeltet. 

Det er vårt mål at prioriterte skyte- og øvingsfelt skal ha utslippstillatelse. Det er for å gi 
både Forsvaret, som bruker skytefeltet, og omgivelsene forutsigbarhet i hva man må forholde seg til. 

Kommunen er saksbehandler
Riktig? Noe om det?
Det er kommunen som behandler søknaden om utslippstillatelse og gjør et vedtak.

Du kan klage på vedtaket
Du kan klage på vedtaket om utslippstillatelse, jamfør forvaltningsloven § 28.
Fristen for å klage er tre uker. Klagen må begrunnes. Oppgi også hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunens e-postadresse.


Gå til oversikten over aktive skyte- og øvingsfelt for å se utslippstillatelsene i det enkelte skytefelt.


UTSLIPSSTILLATELSE

Forurensningsloven setter et generelt forbud mot forurensende utslipp, men åpner samtidig for at virksomheter kan søke miljøvernmyndighetene om tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven (populært kalt utslippstillatelse). Utslippstillatelse etter forurensningsloven fastsetter rammene for hvor mye omgivelsene skal tåle av støy-, luft- og grunnforurensning. 

Fant du det du lette etter?