Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Slått på rødsmoen

Utlysning av slått på Rødsmoen øvingsområde

Bakgrunn og pris
I samarbeid med Forsvaret leier Forsvarsbygg ut arealer for slått på Rødsmoen for perioden 2017-2026. Vi ser det som positivt at slått gjennomføres på Forsvarets treningsfelt for fallskjermhopping og samtidig kan benyttes til husdyrfȏr til lokale gårdsbruk.

Leieprisen er følgelig satt til kroner 0,-. Det vil inngås en skriftlig kontrakt mellom leietaker og Forsvarsbygg med detaljer om gjennomføring, sikkerhet med mer. som beskrevet under.

Det aktuelle området ligger på Rødsmoen øvingsområde og gjelder et 730 dekar stort dyrket areal tilknyttet fallskjermhoppfeltet. Det aktuelle området utgjøres av underområdene A på 558 daa, område  B4 på 92 daa og B2 på 80 daa (se kart nederst på siden). Det legges opp til en langtidskontrakt på 10 år for slått av fȏrgras. Dette vil gi bedre forutsigbarhet for både leietaker og utleier, og leietaker får bedre mulighet til å investere i jordforbedring i form av kunstgjødsel og såing med grasfrø. Pløying er kun mulig på område B4 og B2 etter nærmere avtale. Områdene er ikke jordforbedret i senere tid og avlingen er således varierende men gjennomgående lav per i dag.

Forutsetningen for leie er at området slås minimum en gang per år fortrinnsvis innenfor perioden 23. juni til 15. august. Ved to slåtter avtales 2. slått nærmere med Forsvarsbygg/Forsvaret.

Generell informasjon
Tildeling av slåtten vil bli foretatt i samråd med Åmot kommune. Lokale bønder i Åmot, Rendalen og Elverum vil i utgangspunktet bli prioritert. Det forutsettes et forskriftsmessig og forsvarlig dyrehold iht. gjeldende lovverk.

Søknadsfrist er 30. april 2016.

Søknader skal være skriftlige, og sendes per e-post til: jan.rune.samuelsen@forsvarsbygg.no, evt. per post til Forsvarsbygg MO Østlandet, PB: 393, 2403 Elverum. Spørsmål kan rettes til Forsvarsbygg v/ Jan-Rune Samuelsen på tlf. 99 00 31 51.

Kart over område for slått

Område for slått

Det aktuelle området befinner seg ved Rena flyplass.

Fant du det du lette etter?