Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Akershus slottskirke

Et besøk i Akershus slottskirke er en spesiell opplevelse. Det vakre kirkerommet innbyr til ro, refleksjon og høytid. Kirken ligger i Akershus slott, øverst på festningen. Under kirken befinner det kongelige mausoleum seg. Både mausoleet og kirken er en del av turistruten gjennom slottet. Akershus slottskirke er formelt kongelig gravkirke og fungerer som Forsvarets hovedkirke. Kirken har ca. 150 sitteplasser.

Velkommen til gudstjeneste

Det feires gudstjeneste vanligvis to søndager i måneden og på visse merkedager for Forsvaret og nasjonen. Gudstjenestene er åpne for alle og annonseres i avisene Vårt Land (fredag) og Aftenposten (lørdag) under gudstjenestelisten. I juli holdes det ikke gudstjenester.

Av hensyn til smittevern, vil det kunne være begrensinger i antall personer som kan være tilstede. Informasjon om dette og eventuell påmelding, vil fremgå av gudstjenestelisten som trykkes i papirutgavene av Vårt land fredagen før og i Aftenposten lørdagen før den aktuelle gudstjenesten.
De samme to dagene kan du også sjekke gudstjeneslisten på nett. 

Gudstjenester med dåp i 2022 (alle på søndager klokken 11.00)
 • 27. februar
 • 13. mars
 • 27. mars
 • 24. april
 • 5. juni
 • 19. juni
 • 3. juli
 • 7. august
 • 21. august
 
Andre gudstjenester og konserter i 2022
 • Lørdag 12. februar: Konsert - BACH I SLOTTSKIRKEN - kl. 18.00
 • Søndag 13. februar: Gudstjeneste - BACH I SLOTTSKIRKEN - kl. 11.00
 • Lørdag 30. april: Konsert - BACH I SLOTTSKIRKEN - kl. 18.00
 • Søndag 1. mai: Gudstjeneste - BACH I SLOTTSKIRKEN - kl. 11.00
 • Søndag 8. mai (frigjørings- og veterandagen) - kl. 11.00
 • Tirsdag 17. mai - kl. 09.00
 • Torsdag 26. mai (Kristi himmelfartsdag) - kl. 11.00 (utendørs, på Festningsplassen)

 

Musikk

Musikalsk ansvarlig for Slottskirken er kantor Lars Notto Birkeland. Slottskirken er en populær konsertkirke, og med sin ypperlige akustikk regnes den som et av Oslos beste rom for kammermusikk. Kirken brukes ofte av eksterne aktører som Oslo Kammermusikkfestival, Det Norske Kammerorkester og Barratt Due musikkinstitutt.

Slottskirken har to orgler. Hovedorgelet er bygget av Norsk Orgel- og Harmoniumfabrikk i 1967 og har 15 stemmer. I tillegg har kirken et flyttbart kisteorgel på 4 stemmer som egner seg mer til kammermusikk, bygget av Ryde & Berg 2013. Kirken har også et godt Petrof-piano.

Dåp og vielse

Akershus slottskirke er ikke en soknekirke i vanlig forstand, i motsetning til øvrige kirker. Det innebærer at kirkelige handlinger er begrenset til dåp og vielse – og kun tilbys personer som har en bestemt tilknytning til Forsvaret. Hva som ligger i «tilknytning» går frem av kriteriene nedenfor.

Dåp
Dåp holdes i søndagsgudstjenesten, se aktuelle datoer i listen.

Kriterier for å kunne ha dåp i Akershus slottskirke:

Én av foreldrene må være:

 • Militært eller sivilt ansatt i Forsvaret
 • Reserveoffiser
 • Offiser og befal i Heimevernet
 • Vernepliktig inne til førstegangstjeneste
 • Ansatt i Forsvarsdepartementet
 • Veteran fra en av Forsvarets internasjonale operasjoner

Hvis en udøpt voksen ønsker å bli døpt, gjelder ikke tilknytningskriteriene for foreldrene, men for vedkommende selv.

Vielser
Kirken er åpen for vielser i mai, juni og andre halvdel av august. Faste vielsestidspunkter er fredager og lørdager kl. 16 og kl. 17. Det er slottets åpningstider for publikum som er styrende for klokkeslettene.

Kriterier for å kunne vies i Akershus slottskirke:

Brud eller brudgom må være:

 • Militært eller sivilt ansatt i Forsvaret
 • Reserveoffiser
 • Offiser og befal i Heimevernet
 • Datter eller sønn av nåværende militært eller sivilt ansatt
 • Vernepliktig inne til førstegangstjeneste
 • Ansatt i Forsvarsdepartementet
 • Veteran fra Forsvarets internasjonale operasjoner

Kriteriene gjelder også der ekteskapet er inngått for borgerlig vigselsmyndighet og paret ønsker kirkens forbønn for ekteskapet sitt.

 

Foto: Forsvarets Mediesenter / Stian Norum Herlofsen, Mats Grimsæth

Beliggenhet

Kontakt

Adresse

Akershus festning
0150 Oslo 

Gudstjenester, dåp og vielse

(Se tilknytningskriterier for dåp og vielser i teksten)

 

Garnisonsprest Trygve Tyreid

ttyreid@mil.no

Telefon: 23 09 75 57

  

Kirkemusikalsk ansvarlig

Kantor Lars Notto Birkeland

labirkeland@mil.no

 

Utleie til konserter

Driftsforvalter Flemming Nielsen

fnielsen@mil.no

  

Følg slottskirken på Facebook.

 

Slottskirken har universelt tilpasset adkomst uten trapper fra borggården.

 


 

HISTORIE

 

Det har etter all sannsynlighet vært kirke eller kapell på festningen siden Håkon V Magnussons tid på begynnelsen av 1300-tallet.

 

Deler av første etasje på Akershus slott ble innredet som kirke etter en brann i 1527. Kirken ble ominnredet under Kristian IV frem mot 1630-årene.

 

Akershus slottskirke har vært gjennom flere omfattende restaureringer gjennom tidene, ikke minst under Holger Sinding-Larsen i 1911-16 og under Arnstein Arneberg frem mot 1956, da kirken fikk dagens utseende.

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.