Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Energi/Enøk

Energiledelse sikrer god drift på festningene.

Forsvarsbygg ønsker som stor statlig byggherre, eiendomsforvalter og eiendomsutvikler å ta samfunnsansvar for sin del av miljøutfordringene.Forsvarsbygg har vedtatt en ambisiøs miljøpolitikk for perioden 2012 – 2016 der man i tillegg til definerte myndighetskrav og krav fra Forsvarsdepartementet har satt følgende interne krav til miljø:

• Forsvarsbygg skal være blant de fremste i Norge på miljøområdet.
• Forsvarsbygg skal gjennom egen kompetanse og utvikling være en pådriver for miljøriktige løsninger i bygge- og eiendomsbransjen.
• Forsvarsbygg skal stimulere sine kunder og brukere til å treffe miljøriktige valg.

Les mer om Forsvarsbyggs miljøsatsning.

For perioden 2012 - 2016 har Forsvarsbygg nasjonale festningerverk som forvalter av festningene følgende fokusområder innenfor energi:

• Redusere klimagassutslippene
• Redusere behovet for energi i bygningsmassen
• Redusere energiforbruk for nybygg

Hva er gjort

 • Energioppfølgingssystem
  I de senere årene er det etablert energioppfølgingssystem (EOS) på de fleste festningene, som er avgjørende for å kunne måle effekten av tiltak og ha god oppfølging av driften. Det vil fortsatt være økt fokus på EOS fremover for å optimalisere energiforbruket på festningene.
 • Isolering
  Flere av festningene har allerede gjennomført isolering av ventiler i fyrrom og overganger, som gir varmeanleggene bedre effekt og lavere forbruk.
 • Energisparende flomlys
  Fredriksten festning og Oscarsborg festning har fått byttet ut sitt fasadelys og deler av veibelysningen.  som har gitt en langt bedre visuell fremstilling av festningene og redusert forbruket med ca 80%.
 • Utskifting av lysarmaturer
  I tillegg er det gjort en rekke mindre lokale tiltak i forbindelse med vedlikeholdsprosjekter på bygg, som utskifting av lysarmaturer der det er fornuftig.
 • Holdningsskapende arbeid mot leietakere

Energiledelse er lik god drift av festningene!

Veien videre

 • ENØK-investeringer
  Det er gledelig at Forsvarsdepartemetet i 2012  har finansiert energiledelse fase 2 i Forsvarsbygg, og festningene vil få sin andel av ENØK-investeringer i fremtiden. Foreløpig er det de festningene som har Forsvaret som leietaker som vil bli prioritert ift ENØK-investeringer. Men alle festningene vil dra fordeler av kompetansebygging og oppfølging i perioden.
 • Designkonkurranse
  Oscarsborg festning deltar med 2 prosjekter i Forsvarsbygg sin designkonkurranse, for utskiftning av oljefyrer. Målet er å få leverandører til å komme opp med nye kreative løsninger i bygg og anlegg med spesielle utfordringer ift bygg og infrastruktur.
 • Holdningsskapende arbeid
  Stimulere til at alle som jobber med drift og vedlikehold har energiforbruk som et naturlig tankesett i alt de gjør, det gir resultater. Det gjelder også holdningsskapende arbeid rettet mot leietakere på festningene.
 • Miljøgruppe
  For å sikre at vi når våre miljømål og for å utnytte kompetansen i vår organisasjon så har vi opprettet en miljøgruppe med definerte ressurspersoner som skal jobbe med følgene tema:

  • Helse, miljø, sikkerhet
  • Energi og CO2
  • Avfall, transport og utslipp
  • Kulturminne
  • Miljøvennlige arrangement

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.