Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Skjøtselsplaner

Skjøtselsplaner ivaretar festningene som rekreasjonsområde og kulturminne.

Skjøtselsplaner på festningene skal ivareta ulike hensyn innenfor gjeldende regler og bestemmelser som:

• synliggjøring og bevaring av festningen som kulturminne
• bevaring av det biologiske mangfoldet
• bevaring av festningen som rekreasjonsområde
• danne grunnlag for vedlikeholdsplan med gartner

Helhetlig utvikling
Dette innebærer en forvaltning som ser de enkelte kulturminneverdier, naturverdier og rekreasjonsverdier på festningsområdet samlet. Skjøtselsplanen beskriver derfor både hvordan enkeltområder bør skjøttes i dagens situasjon,  samt hvordan festningsområdet samlet bør utvikles innenfor gitte ønsker slik at de nevnte hensyn opprettholdes. 

Dynamisk dokument
En skjøtselsplan er ikke er statisk dokument, men må oppdateres jevnlig ettersom ny informasjon fremkommer og det skjer endringer i landskapselementene og plangrunnlaget.Elementer som renovasjon, vedlikehold av veier, stier og grusplasser er ikke en del av planen.

SKJØTSELSPLANER FOR FESTNINGENE

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.