Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Roberta Luciani Havran - Seniorarkitekt, kulturhistoriske eiendommer

– Norske festningsverk er en viktig del av den norske kulturarven. Fagmiljøet i Forsvarsbygg er uten tvil det beste miljøet til å forvalte disse nasjonalskattene, sier Roberta Luciani Havran.

Roberta Luciani Havran er seniorarkitekt med kjernekompetanse innenfor ny bruk og innredning av eksisterende bygningsmasse. I Forsvarsbygg jobber hun hovedsakelig med forvaltning og rehabilitering av kulturhistoriske eiendommer, blant annet med ominnredning og tilbakeføring av opprinnelige arkitektoniske og estetiske verdier i bygninger fra 1700 og 1800-tallet. Samtidig er hun ansvarlig for vern av de siste tårnkanonene Kystartilleriet bygget under den kalde krigen. Nettopp denne kontrasten i oppgaver fremhever Luciani Havran som faglig mest spennende.

– Som ansatt i Forsvarsbygg er jeg med på å forvalte 14 nasjonale festningsverk og å skape nytt liv på militærhistorisk grunn. Sammen med lokale aktører blir disse historiebærerne til levende arenaer for kulturliv, folkeliv og næringsliv, samtidig som vi ivaretar historikken. For en arkitekt er dette både utfordrende og utrolig spennende oppgaver, sier Luciani Havran.

Historie, identitet og ny bruk

Før hun begynte i Forsvarsbygg i 2003 jobbet Roberta Luciani Havran blant annet i Akershus fylkeskommune, hos Riksantikvaren og med ulike restaurerings- og designprosjekter i Italia. Hun trekker frem innredningen av forsvarssjefens representasjonslokaler på Akershus festning og kunstprosjektet på Hegra festning som spesielt spennende prosjekter.

– I alle rehabiliteringer av Forsvarsbyggs bygningsmasse må vi tenke på byggets identitet sett opp mot den funksjonen det skal fylle. Fra Bergenhus festning, som ble etablert så tidlig som i 1184, til anlegg fra den kalde krigen, vil det alltid være unike utfordringer med et historisk sus hver gang vi vurderer tiltak i bygningsmassen, sier Luciani Havran.

Internasjonal erfaring

Luciani Havran har en mastergrad i arkitektur- og interiør fra universitet i Roma La Sapienza. Fra 2006 til 2010 var hun leder for ICOFORT-komiteen i Norge, som er en del av et internasjonalt nettverk for.

– Med internasjonal erfaring trekker jeg inn nye impulser til Norge og Forsvarsbygg, og bidrar kanskje sånn sett til å øke det generelle kompetansenivået i organisasjonen. Gjennom nettverksarbeid har jeg fått mulighet til å knytte kontakter på tvers av landegrensene. Dette er viktige erfaringer å ta med seg inn i det daglige arbeidet i Forsvarsbygg, avslutter Luciani Havran.

Fant du det du lette etter?