Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no
Image "diesen-ann-ingeborg-bye.9914_2011_lite.jpg" without description

Ingeborg Diesen

Seniorrådgiver / cand.philol. kunsthistorie, jus / Kulturminnevern

Oslo

Fagområder: Kulturminnevern, fredningssaker, juridiske spørsmål.

Ingeborg Diesen har bakgrunn fra Riksantikvaren der hun i hovedsak arbeidet med Forsvarets bygninger og anlegg, herunder fredning og dispensasjon fra fredning etter kulturminneloven – foruten diverse annen saksbehandling og rådgivning. Hun har spesielt god kjennskap til kulturminneloven, forvaltningsloven, offentlighetsloven samt plan- og bygningsloven.

Ingeborg har arbeidet med Det Kgl. Slott, Oscarshall og Fritzøhus slott og har spesiell kunnskap om empiren og de historiserende stilarter samt 1800-tallets europeiske malekunst. Arbeid for Fortidsminneforeningen har gitt ytterligere variert og god erfaring innen kulturminnefeltet.

Kunsthistorie hovedfag fra Universitetet i Oslo og omfattende tilleggsutdannelse i juss.