Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Charlottenlund bunker

Image "160137_Charlottenlund_bunker_14x7_250.jpg" without description

Etabl.nr.:

160137

Etabl. navn:

Charlottenlund bunker

Etablert år:

1940

Opprinnelig forsvarsgren:

Den tyske marine

Nåværende funksjon:

Nedlagt

Opprinnelig funksjon:

Kommandoplass

Opprinnelig operativ sammenheng

Bunkeren Empfangsanlage Nordblitz er oppført i perioden 1940–45 som kommandoplass for Den tyske marines anlegg i Trondheim. Bunkeren fungerte også som sentral mottaksstasjon for diverse militær etterretning, blant annet meteorologiske observasjoner om isforhold i Nordishavet.

Image "80478_178_02_a.jpg" without description

Fysisk miljø

Bunkeren ligger på Charlottenlund, et høydedrag sørøst for Trondheim sentrum. Opprinnelig var utsikten mot fjorden meget god, men bunkeren er i dag omgitt av boliger og en skole. Bunkeren har høy grad av opprinnelighet i interiørene såvel i struktur som i materialbruk og detaljering. Dette gjelder blant annet listverk, tak- og veggpaneler, en del dører og tekniske installasjoner, bl. a. fyringsanlegg.

Historikk

1940–45: Anlegget bygget som kommandoplass for Den tyske marinen, og særlig ubåtflåten som mot slutten av krigen opererte ut fra Trondheim og Bergen.

1945–1991: Anlegget brukt som krigshovedkvarter for Sjøforsvaret, før det ble overført til Infanteriregiment 12, Trøndelag.

2000–2002: Bunkeren tatt ut av operativ bruk og i 2002 opphørte Sør-Trøndelag Infanteriregiment.

2003: Anlegget utrangert og overført til Skifte Eiendom.

2004: Bunkeren fredet.

Vern

Fredede inv.:

1

Totalt ant. inv.:

2

Ant. inv. m/ vern:

1

Bunker og område innenfor Forsvarets eiendomsgrenser

 

I tillegg til bunkerens sjeldenhet og godt bevarte interiør har anlegget hatt en vesentlig funksjon under siste krig. Sammen med ubåtbunkerene Dora I og II på Nyhavna og forlegningsleiren på Persaunet, utgjør bunkeren på Charlottenlund ett av de mest unike og best bevarte ekstyske militæranlegg i Norge.

Vernet omfatter bunkerens eksteriør og interiør og området innenfor Forsvarets eiendomsgrenser. Området rundt bunkeren inngår i bevaringen for å sikre objektets virkning i landskapet.

Forskriftsfredning av inventarer i verneklasse 1 ble gjennomført 06.05.2004.

Image "80478_179_01_a.jpg" without description

Charlottenlund bunker, som i dag ligger i et bolig- og skoleområde, skjuler et godt bevart krigshovedkvarter fra annen verdenskrig.

160137 Charlottenlund bunker

Image "80478_179_02_a.jpg" without description

Bygning med fredet eksteriør og interiør med arkitektoniske detaljer

Inv.nr.

Oppr. funksjon

År

1001

Kommandoplass

1940