Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kurs i Sikringshåndboka

Forsvarsbygg ved Nasjonalt kompetansesenter for sikring av bygg arrangerer to-dagers kurs i Sikringshåndboka .

12-13. september 2023
Kl. 09.00-15.00
Sted: Oslo, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo
Pris: 7200,- eks. mva

Antall ledige plasser er nå fyllt opp. Send epost til sikringshandboka@forsvarsbygg.no for å sette deg på venteliste. 

 

Kurset gir en innføring i Sikringshåndboka fra perm til perm og tar for seg samtlige kapitler i boken. Kurset retter seg mot alle som planlegger, utvikler og iverksetter sikringstiltak. Det er ingen krav til forkunnskaper. 

Dag 1: Første dag starter med en innførign i sikkerhetsfaget, herunder sikringsteori, sikkerhetskultur, og lovverket. Det vies en del tid til risikovurderinger. Vi begynner å på se sikkerhetstiltak knyttet til arkitektur og trusselstoffer.

Dag 2: Dag 2 vil i store trekk være en gjennomgang av sikkerhetstiltak mot uønskede hendelser. Kurset gir deltagerne en innføring i beskyttelse mot fysisk inntrengning, eksplosjoner og beskytning, sikring av områder veed hjelp av elektroniske tiltak og skjerming mot avlytting og avlesing.

Kurset gjennomføres ved forelesninger, totalt om 12 kurstimer. Kursavgiften inkluderer lunsj, kaffe/te under kurset samt enkel pausemat. Noter allergier eller andre forhold i påmeldingsskjemaet. 

Timeplan (med forbehold om endringer):

Dag Klokkeslett Tema
12. sept 09:00 09:15 Velkommen til kurs, innledning til boka
09:15 10:00 Sikringsteori og sikkerhetskultur
10:15 10:45 Sikkerhetsloven og forsvarlig sikkerhet
10:45 11:30 Risikovurdering
11:30 12:15 Lunsjpause
12:15 13:00 Risikovurdering forts.
13:15 14:00 Planlegging av sikkerhetstiltak
14:15 15:00 Arkitektur og sikkerhet
15:00 15:30 Beskyttelse mot trusselstoffer, post og varemottak
       
13. sept 09:00 09:50 Beskyttelse mot beskytning og eksplosjoner
10:00 10:50 Fysisk sikring mot inntrengning
11:00 11:30 Perimeter og områdesikring
11:30 12:15 Lunsjpause
12:15 12:50 Elektronisk sikring, vakthold og reaksjonstiltak
13:00 13:45 Skjerming mot elektromagnetiske trusler
14:00 14:50 Skjerming mot avlyttig og avlesing, spesialrom
14:50 15:00 Avslutning

Etter gjennomført kurs skal deltakeren kjenne til;

 • allmenne, veletablerte prinsipper for sikring av verdier, herunder sikring i dybden, grunnsikring, overraskelse, spredning/konsentrasjon, helhetlig sikring og balansert sikring.
 • relevante lover og regelverk som er førende for sikringsarbeidet.
 • de ulike elementene i en risikovurdering, herunder verdi, trussel, sårbarhet og risiko.
 • hvordan sikring integreres i et byggeprosjekt.
 • generelle prinsipper for planlegging, arkitektur og formgivning som sikring, herunder tomtevalg, utomhusarealer og landskapsarkitektur, fasader og materialvalg, soneinndeling, geometri, plassering av rom og funksjoner.
 • sentrale elementer i område- og perimetersikringen, herunder gjerder, murer, skilting, adkomstområde, porter, grinder, bommer, belysning og kjøretøyssperrer.
 • kategoriene for avlytting, avlesing og registrering av informasjon og ulike kilder til disse.
 • hvordan man sikrer seg mot elektromagnetiske trusler med tanke på vegger, dører, gjennomføringer, ventilasjonsgitter og vinduer.
 • grunnleggende våpenvirkninger, herunder våpentyper, prosjektiler og penetrasjonsfysikk.
 • hvordan ulike materialer beskytter mot beskytning, herunder betong, stål, lettmetaller, glass, tre og granulære masser.
 • de grunnleggende effektene ved en eksplosjon og hvilke skader disse effektene kan påføre konstruksjoner og materialer.
 • tiltak for beskyttelse mot eksplosjonsbelastninger, herunder stand-off, plassering av bygningselementer, trykkbarrierer, bæresystem, fasadeforsterkning og møblering.
 • metoder for deteksjon filtrering og rens av trusselstoffer, samt bygningsmessige utforming i sikring mot trusselstoffer.
 • grunnleggende prinsipper for utforming av post- og varemottak.
 • overordnede forhold knyttet til etablering av spesialrom, herunder graderte talerom.

 

Pris: 7200,- eks. mva

Dato/tid: 12.-13. september 2023

Sted: Oslo, Grev Wedels plass 5, 0151 Oslo

Påmeldingsfrist: 01.09.2023, 16:00

Ledige plasser: 45

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.