Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kurs i ny utgave av Sikringshåndboka

Etter at ny utgave av Sikringshåndboken lanseres våren 2022 arrangerer Forsvarsbygg en serie kurs basert på denne. Det andre kurset i serien gjennomføres i august i Bergen.

1. august 2022
Sted: Bergen

Kurset gir en innføring i Sikringshåndboka fra perm til perm og tar for seg samtlige kapitler i boken. Kurset retter seg mot alle som planlegger, utvikler og iverksetter sikringstiltak. Det er ingen krav til forkunnskaper. 

Dag 1: Første dag legger vi spesielt vekt på sikringsteori, sikkerhetskultur og begrepsbruk. Vi tar for oss lovverket, ulike menneskelige og organisatoriske forhold og gjennomføring av risiko og sårbarhetsvurderinger. Dag en avsluttes med en innføring i planlegging og gjennomføring av sikringstiltak med referanse til NS-5834.

Dag 2: Dag 2 vil i store trekk være en gjennomgang av metoder for sikring mot ulike trusler. Kurset gir deltagerne en innføring i beskyttelse mot uønskede hendelser bl.a. fysisk inntrengning, eksplosjoner, mot beskytning og mot trussel stoffer (CBRN). Det gis også en kort gjennomgang av ulike spesialfunksjoner før kurset avsluttes med oppbyggingen og bruk av sikringsklasser.

Kurset gjennomføres ved forelesninger og øvelser, totalt om lag 15 kurstimer.

 

Etter gjennomført kurs skal deltakeren;

 • kjenne til allmenne, veletablerte prinsipper for sikring av verdier, herunder sikring i dybden, grunnsikring, overraskelse, spredning/konsentrasjon, helhetlig sikring og balansert sikring.
 • kjenne til relevante lover og regelverk som er førende for sikringsarbeidet.
 • Kursdeltakeren skal de ulike elementene i en risikovurdering, herunder verdi, trussel, sårbarhet og risiko.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til hvordan sikring integreres i et byggeprosjekt.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til generelle prinsipper for planlegging, arkitektur og formgivning som sikring, herunder tomtevalg, utomhusarealer og landskapsarkitektur, fasader og materialvalg, soneinndeling, geometri, plassering av rom og funksjoner.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til sentrale elementer i område- og perimetersikringen, herunder gjerder, murer, skilting, adkomstområde, porter, grinder, bommer, belysning og kjøretøyssperrer.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til kategoriene for avlytting, avlesing og registrering av informasjon og ulike kilder til disse.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til hvordan man sikrer seg mot elektromagnetiske trusler med tanke på vegger, dører, gjennomføringer, ventilasjonsgitter og vinduer.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til grunnleggende våpenvirkninger, herunder våpentyper, prosjektiler og penetrasjonsfysikk.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til hvordan ulike materialer beskytter mot beskytning, herunder betong, stål, lettmetaller, glass, tre og granulære masser.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til de grunnleggende effektene ved en eksplosjon og hvilke skader disse effektene kan påføre konstruksjoner og materialer.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til tiltak for beskyttelse mot eksplosjonsbelastninger, herunder stand-off, plassering av bygningselementer, trykkbarrierer, bæresystem, fasadeforsterkning og møblering.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til metoder for deteksjon filtrering og rens av trusselstoffer, samt bygningsmessige utforming i sikring mot trusselstoffer.
 • Kursdeltakeren skal kjenne til grunnleggende prinsipper for utforming av post- og varemottak.
 • kursdeltakeren skal kjenne til overordnede forhold knyttet til etablering av spesialrom.

 

Pris: TBA

Dato/tid: August 2022

Sted: Bergen

Påmeldingsfrist: TBA

 

Mer info kommer etterhvert. Påmeldingen åpner våren 2022. 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.