Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

klargjør naturmangfoldloven

Vi er med og støtter et fireårig forskningsprosjekt, som vil sikre at frø som brukes i blant annet restaurering av områder kan defineres som naturlig for området.

Naturmangfoldloven sier at kun plantemateriale med naturlig tilhørighet til området skal benyttes ved tilsåing i utmarksområder i Norge. Forsvarsbygg er nå med og støtter et forskningsprosjekt som ser nærmere på utvalgte plantearter for å finne ut om lokale bestander av hver art kan grupperes i større frøsoner. 

Forskninsprosjektet, kalt ECONADA, skal i tillegg se på de praktiske og økologiske konsekvensene knyttet til oppformering og utsåing.

Tilsåing på fjellet

Forskningsprosjektet er først og fremst rettet mot tilsåing i fjellet.

-Målsetningen er at man i fremtiden kan få tilgang til frø som gir mindre påvirkning på naturen enn de frøblandingene vi får fra butikkene i dag. I tillegg skal prosjektet gi kunnskap om når det er en god løsning å bruke frø og når det er overflødig, sier Line Stabell Selvaag, leder for naturforvaltningsgruppen i Forsvarsbygg futura.

Arbeidet i forskningsprosjektet går ut på å velge ut et antall nøkkelarter som er viktige for økologisk restaurering over store deler av landet. Basert på variasjoner i artenes DNA, skal man deretter dele Norge inn i regioner for stedegenhet.

-Dette vil avgjøre om eksempelvis frø innsamlet på Dovre kan benyttes til restaurering på Saltfjellet eller Hardangervidda, forklarer Selvaag.

Bygger videre på tidligere prosjekter

En annen del av prosjektet går ut på å finne frem til optimale områder for frøavl og metoder for lønnsom frøproduksjon. I tillegg skal man se nærmere på hvordan ulike miljøfaktorer, som jordtype eller vanntilgang, påvirker sjansen for vellykket etablering. De økologiske konsekvensene av slik tilsåing er også en sentral del av forskningsprosjektet.

Prosjektet er en videreføring av tidligere og igangsatte restaureringsprosjekt som for eksempel Hjerkinn-PRO, samt Fjellfrøprosjektet som vi tidligere har støttet finansielt.

Tidligere har vi gitt ut Håndbok for forebygging og restaurering av naturskader sammen med andre eksterne aktører.

Foto: Dagmar Hagen, NINA

Bildetekst: Arbeidet med tilbakeføringen av Hjerkinn gir ringvirkninger: I et forsøksfelt på Hjerkinn tester forskningsprosjektet ECONADA spiring og etablering av tilsådde arter i ulike typer jord.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.