Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg sanerer skytebaner i Vikedalsmoen skyte- og øvingsfelt

Vikesdalsmoen skyte og øvingsfelt består av seks militære skytebaner på leid grunn som nå skal saneres. En eldre sivil skytebane tilhørende Bjerkreim skytterlag berøres ikke.   

Arbeidene vil pågå ut juni måned, og deretter tas opp igjen i august. Beregnet ferdigstilles er 6. september 2019.

Arbeider som skal gjennomføres

På tre skytebaner er det påvist forurensing etter forsvarets skyteaktivitet. Her vil det etableres et mellomlager for forurensede masser, samt etableres anleggsveier og bekkekrysninger. Arbeidet vil også innebære rivning av mindre konstruksjoner. Det blir anleggs- og tungtransport på veiene i arbeidsperioden. Denne trafikken vil i hovedsak pågå på dagtid på hverdager.

Saneringsarbeidene gjennomføres av Forsvarsbygg i samarbeid med Norsk Saneringsservice AS.

 Skånsomt arbeid

Alle arbeidene utføres skånsomt for å bevare verdifulle naturtyper, samt forhindre at bekker og lakseførende elv ikke blir påvirket av tiltaket. Det vil være sperringer/skilting ved anleggsområdene og skilter ved innfartsvegene til området. Etter gjennomført sanering tilbakeføres områdene til de respektive grunneierne.

Vikesdalsmoen var tidligere et skytebane-senter for grunnleggende utdanning innen håndvåpen. Feltet var tilknyttet Rogaland infanteriregiment nr. 8 sitt repetisjonssenter på Vikedalsmoen. Senteret hadde omfattende øvingsvirksomhet på 1970- og 80-tallet.

For ytterligere informasjon kontakt Forsvarsbygg pressevakt tlf. 47 7777 47

Beliggenhet

Fakta om prosjektet

Tiltakshaver: Forsvarsbygg

Prosjektleder: Harry Hellebust, Forsvarsbygg

Prosjekterende: Norconsult AS

Tiltaksplan: Cowi AS

Miljørådgiver under tiltaket: Multiconsult ASA

Byggeledelse: HR Prosjekt AS

Utførende entreprenør: Norsk Saneringsservice AS

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.