Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Mauken/Blåtind

Forsvarsbygg har bygd en sammenbindingstrase og manøverkorridor som binder sammen skyte- og øvingsfeltene Mauken og Blåtind i Troms.

Stortinget vedtok sammenbindingen i 1997 etter mange år med utredninger og vurderinger av saken. Vedtaket startet langvarige forhandlinger med særlig vekt på Mauken /Tromsdalen reinbeitedistrikt som driver reindrift i området.

Forsvaret, Reinbeitdistriktet og Forsvarsbygg inngikk høsten 2006 avtale om endringer av den planlagte traseen for sammenbindingskorridoren. Avtalen ble godkjent av Forsvarsdepartementet, og deretter kunne Forsvarsbygg starte et omfattende planarbeid, som blant annet munnet ut i Norges nest største reguleringsplan i forhold til arealet som ble regulert.

Prosjektet har bestått av flere deler. Fra E6 og vestover til Akkasæter i Blåtind er det bygd 16 kilometer vei. Denne delen av traseen sto ferdig i 2009. Fra E6 og østover til Mauken er det bygd 11 kilometer vei og 800 meter tunell. Dette sto ferdig i 2011.

Veien er bygd som minimum skogsbilvei klasse 2, men er dimensjonert for å tåle trafikk av Forsvarets tyngste kjøretøyer.

Sammenbindingstraseen krysser E6 med bru som har brøytetett rekkverk for å unngå konflikt med sivil trafikk. Krysningspunktet har også en arealkrevende kryssløsning på begge sider av E6. Det sikrer at Forsvarets tungtransporter ved av- og påkjøring unngår å krysse E6, har nødvendige akselerasjons- og retardasjonsfelt, samt at alle typer kjøretøy har tilstrekkelig plass til både å laste, losse og snu.

Målselv Maskin & Transport AS har vært entreprenør på veibyggingen både øst og vest for E6. Leonhard Nilsen & Sønner AS har hatt ansvaret for tunellen og Skanska AS har bygd brua over E6 på oppdrag fra Forsvarsbygg.

Prosjektet har hatt en økonomisk ramme på vel 450 millioner kroner totalt og sto ferdig i 2011.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.