Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avgrunnsdalen

Avgrunnsdalen er eit mindre skytefelt på ca. 690 dekar som ligg på Hurum like utanfor Oslo. Feltet som tidlegare inneheldt fleire skytebaner, vart sist brukt av Forsvaret i 2003. Arbeidet med å miljøsanere feltet vart avslutta i 2014, og i 2015 vart eigedomen seld til Hurum kommune.

Både Sjøforsvaret og Heimevernet har brukt Avgrunnsdalen skyte- og øvingsfelt til grunnleggjande skytetrening med handvåpen, mitraljøser og panservernvåpen. Feltet låg i ein trong dal med bratte sider, og ein del av målområdet låg i myr. FFI og Forsvarsbygg tok prøver og gjorde forsøk i området, og det vart avdekt at det lak ut tungmetall frå feltet. Nokre område var sterkt prega av bruken. Samtidig var eigedomen viktig som friluftsområde for lokalbefolkninga.

Miljøsanert 

Forsvarsbygg starta arbeidet med å miljøsanere skyte- og øvingsfeltet våren 2013, eit arbeid som vart avslutta seinhausten 2014. Øvre del av eigedomen (stripskytebana) vart sanert til friluftsføremål, og på den nedre delen av eigedomen (PVRK-bane) vart både ureining og granatar fjerna.

Seld

Våren 2015 takka Hurum kommune ja til å kjøpe eigedomen til 1,5 mill., og eigedomen vart overlevert til kommunen juni 2015. Eigedomen skal framleis brukast som friluftsområde for lokalbefolkninga.

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.