Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Stor ryddejobb i Bømoen leir

Etter vel 100 år med aktivitet har no Forsvaret lagt ned verksemda ved Bømoen leir. Vi har stått for opprydding mellom anna gamal forureining.

Gjennom lang tid har mellom anna militær skyting, og lagring av avfall, ført til forureining av grunnen fleire stadar. Denne forureininga er kartlagt ved prøvetaking av jord, overflatevatn og grunnvatn. Ostjørn og oljetankanlegg ved flystripa er to lokalitetar som vert følgd opp separat.

Ni objekt er sanert
Totalt vart 10 223 tonn forureina masse fjerna frå området. Gamal 300 m skytebane – i bruk frå ca. 1900 fram til ca. 1960, tre korthaldsbaner ved leiren – delvis i bruk i 2011 og nedgravd avfall på fem lokalitetar. Sjå vedlagd video frå arbeida.

Forsvarets område er alt teken i bruk til sivil aktivitet og det føreligg skisser til framtidig bruk av dei resterande areala.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.