Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Brennfjell leir miljøsanert

I Storfjord kommune i Troms fylke ligg tidligare Brennfjell leir. Det vart gjennomført miljøtekniske undersøkingar i 2003 og 2009 og tiltaket vart ferdigstilt i 2010.

 

Prosessen som gjeld miljøopprydding på Brennfjell er ferdig

Områda kring inventara som består av smørebukken, oljebua, aggregathuset og korthaldsbana er ferdig rydda.

Fylgjande vart fjerna frå området og levert til godkjent mottak:

  • ca 7,2 tonn trevirke
  • ca 2,5 tonn metall
  • ca 824 tonn forureina masse

Akseptkriterium for attverande forureining er tufta på at det ikkje skal være helsefarleg å opphalde seg på eigedomen, samt at spreiing frå restforureininga ikkje skal forårsake skade på Øvre Haskielva og Skibotnelva.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.