Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Norgeshistoriens største naturrestaurering på Hjerkinn

Skytefeltet skal tilbake til naturen

Et 165 kvadratkilometer stort skytefelt omgjøres til verneområde i et av Nord-Europas mest unike naturområder. Et helt unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk

Alt skal vekk
Som en del av tilbakeføringen skal veier, bygg, målområder, standplasser, målbaner og andre sår etter øvingsvirksomheten til Forsvaret gjennom over åtti år fjernes. I august 2009 startet arbeidet med å fjerne de mest sentrale anleggene og dette arbeidet er nå fullført. Av hensyn til sikkerheten foregikk mye av dette med fjernstyrte gravemaskiner og dumpere. 

Skriver miljøhistorie
Blant militære anlegg som skal eller allerede er fjernet, er ei prøve- og forsøksslette for Artilleriet og Luftforsvaret på 240 dekar, to store angrepsfelt for Kavaleriet og flere titalls kilometer med veg. Områdene, som ligger 1 100–1 200 moh., restaureres og revegeteres. I tillegg ryddes hele skytefeltet for eksplosiv- og ammunisjonsrester, metallskrap og annet avfall.

Metoder
Manngard med vernepliktige soldater, har etter ryddesesongen 2016 søkt gjennom hele Hjerkinn skytefelt minimum en gang. Inkluderer man søk som er utført på områder flere ganger, er det så langt avsøkt cirka 340 kvadratkilometer.

De fikk i flere ryddesesonger støtte fra eksplosiveksperter og spesialtrente skytefelthunder fra Forsvaret. GPS og digitale kart brukes for å dokumentere oppryddingen.

Arbeidet fortsetter: Ryddingen med manngard vil etter planen fortsette hver sommer frem til og med 2020. I tillegg brukes magnetometer på enkelte vegstrekninger.

Historie
Det 165 kvadratkilometer store Hjerkinn skytefelt har vært det største skytefeltet Forsvaret har hatt i Sør-Norge, inntil Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk i 2005.

Feltet ble etablert i 1923 og har etter krigen vært brukt til skarpskyting for Forsvaret, i tillegg har allierte nasjoner benyttet feltet.

Hjerkinn

Funn så langt

4 157 blindgjengere > 20 mm
11 720 blindgjengere ≤ 20 mm
480 tonn metallavfall
413,5 m3treavfall
145 m3søppel

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.