Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Norgeshistoriens største naturrestaurering på Hjerkinn

Det unike miljøprosjektet nærmer seg slutten. Skytefeltet er innlemmet i nasjonalparken, og snart brakt tilbake til naturen.

 

Et 165 kvadratkilometer stort skytefelt er nå blitt verneområde i et av Nord-Europas mest unike naturområder. Et helt unikt miljøprosjekt i norsk og internasjonal målestokk. 

Dette er godt praktisk miljøarbeid som faktisk monner. Forsvarsbygg sikrer unike naturverdier, samtidig med at vi gjenoppretter tidligere vannveier og våtområder. Det er bra for klimaet, og i tråd med nasjonale og internasjonale miljømålsettinger

Alt skal vekk
Som en del av tilbakeføringen fjernes veier, bygg, målområder, standplasser, målbaner og andre sår etter øvingsvirksomheten til Forsvaret gjennom over åtti år.  Av hensyn til sikkerheten foregår mye av dette med fjernstyrte gravemaskiner og dumpere. 

Skriver miljøhistorie
Blant militære anlegg som er fjernet, er ei prøve- og forsøksslette for Artilleriet og Luftforsvaret på 240 dekar, to store angrepsfelt for Kavaleriet og flere titalls kilometer med veg. Områdene, som ligger 1 100–1 200 moh., restaureres og revegeteres. Her samarbeider vi med noen av Norges fremste miljøeksperter for å finne gode løsninger. I tillegg ryddes hele skytefeltet for eksplosiv- og ammunisjonsrester, metallskrap og annet avfall.

Metoder
Tilnærmet hele feltet er ryddet minst to ganger, og mange steder er det ryddet både tre og fire ganger. Hovedmetoden er militær manngard, fulgt av eksplosiveksperter, som gjør overflaterydding over hele feltet. Langs mindre begrensa områder, for eksempler veger og vegskuldre gjøres teknisk søk. Det skal også søkes i noen elver/bekker i tilknytning til enkelte anlegg.

Forsvarsbygg fikk også i flere ryddesesonger støtte fra spesialtrente skytefelthunder fra Forsvaret. GPS og digitale løsninger er brukt for å dokumentere oppryddinga fra dag 1.

Arbeidet fortsetter: Ryddingen med manngard vil etter planen fortsette hver sommer frem til og med 2020. 

Historie
Det 165 kvadratkilometer store Hjerkinn skytefelt har vært det største skytefeltet Forsvaret har hatt i Sør-Norge, inntil Regionfelt Østlandet ble tatt i bruk i 2005.

Feltet ble etablert i 1923 og har etter krigen vært brukt til skarpskyting for Forsvaret, i tillegg har allierte nasjoner benyttet feltet.

Hjerkinn

STATUS OG FUNN SÅLANGT

19.000 store og små blindgjengere
540 tonn metallavfall
430 m3treavfall
47 000 vierplanter er satt ut
5 200 dekar veger og anlegg er fjernet
115 dekar er tilsådd med stedegent Hjerkinn-frø

 

 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.