Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ferdselsrestriksjoner og skyttelbuss på Hjerkinn 2021

På grunn av eksplosivrydding blir det også i 2021 perioder med forbud mot ferdsel i deler av Hjerkinn skytefelt.

Forsvarsbygg arbeider hele tiden for at de pågående arbeidene skal være til minst mulig ulempe for friluftsliv, jakt, fiske og beitebruk. Ferdselsforbud tilknyttet eksplosivryddingen er imidlertid helt nødvendig for å ivareta sikkerheten, slik at eksplosivrydding i 2021 kan avsluttes på en god måte. Kartene angir hvor og når ferdselsrestriksjonene vil være gjeldende i 2021. Snøheimvegen vil normalt være åpen, men vil i korte perioder bli stengt med vakthold. Det vil da ikke være mulig å passere som fotgjenger eller syklist. Bussen vil gå som planlagt, og det oppfordres til å benytte denne når vegen blir stengt. All annen trafikk med gyldig kjøretillatelse oppfordres til å følge etter bussen.

Det henvises forøvrig til verneforskriftene for ferdsel til fots og sykkel. Mere info finner du på www.snoheimvegen.no

Det blir i 2021 kun ferdselsrestriksjoner i periodene 12. til 16. juli og 9. til 20. august. Generelt er det ikke ferdselsrestriksjoner i Hjerkinn skytefelt i helgene, fra fredag kl. 20.00 til mandag kl. 07.00. Generelt for ferdsel i Hjerkinn skytefelt gjelder at det i hele feltet fortsatt kan ligge ueksploderte granater / blindgjengere og ammunisjonsrester. Berøring er forbudt og forbundet med fare. Av den grunn er det også et generelt forbud mot bruk åpen ild (gjelder også bruk av engangsgrill) i Hjerkinn skytefelt.

 

Skyttelbuss på Snøheimvegen i 2021

Skyttelbuss på Snøheimvegen driftes nå av Den Norske Turistforening (DNT). Bussen går som vanlig også i ukene med ferdselsrestriksjoner, og busstrafikken er koordinert mellom DNT og Forsvarsbygg.

Se rutetider til skyttelbussen.  

Mer info om ferdsel på Hjerkinn.

 

Image "bilde-hjerkinnhus.jpg" without description

Parkering er organisert ved Hjerkinnhus. Parkeringsavgift på kr 65,- pr døgn betales til Hjerkinnhus hotell. 

Image "hjerkinnhus.JPG" without description

 Parkeringsplassen er markert med blå P. Følg skiltingen til Hjerkinnhus fra E6. 

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.