Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rydding på Hovemoen og Jørstadmoen

Arbeidet med å rive gamle bygningar på Hovemoen og Jørstadmoen vart avslutta november 2011.

Følgjande tiltak er gjennomført:

  • Totalt 16 000 kvadratmeter bygningsmasse er revet og fjernet
  • Rivinga ble gjennomført med maskiner og avfallet ble sortert direkte i containere. Meir enn 80 % av avfallet har gått til gjenvinning/gjenbruk
  • Fordi Hovemoen ligg i området for drikkevannskjelda til Lillehammer har det vært ekstra viktig å vere forsiktige når vi utfører rivinga
  • Alle overflater med PCB-holdig maling er sanert
  • Etter sanering av overflater ble betongen knust og brukt som fyllstoff i kjellaren i det store lageret

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.