Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nesje fort miljøsanert

Skytebanane på Nesje i Hyllestad kommune i Sogn og Fjordane vart ferdig rydda og sanert i 2013.

Totalt ble 6567 tonn med forureina massar henta opp og levert til godkjende deponi.

- Vi starta arbeidet med å reine massane våren 2012. Etter ein kort vinterpause starta vi opp igjen når området igjen var fritt for snø og is og avslutta arbeidet våren 2013, seier prosjektleder Pål Henriksen i Forsvarsbyg.

Totalt ble fire skytebaner sanert for forureina massar. Desse blei køyrde til deponi i Tyskland, Sverige og Norge.

Dørmænen & Eide og Implenia Miljø AS var entreprenørar og prosjektet har totalt kosta kring 16 millionar kroner.

- Området er klart for etterbruk til for hytte- og fritidsformål, seier Henriksen.

Grunneigar har no overteke eigedomen.

Størrelse og eigarforhold
Feltet dekker 560 dekar og ligg i sin heile på leigd grunn.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.