Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Opprydding av PCB i u-båtbunker i Laksevåg

Vi arbeider for å kartlegge og fjerne miljøgiften PCB i u-båtbunkeren Bruno i Laksevåg.

Rett etter andre verdenskrig ble transformatorolje med miljøgiften PCB fra tyske ubåter dumpet i ødelagte tørrdokker i ubåtbunkeren i Laksevåg, og førte til en spredning av PCB i området da denne oljen begynte å lekke ut. På grunn av svært høye PCB-konsentrasjoner er området gitt høyeste prioritet for opprydding av Bergen kommune.

Forsvarsbygg har siden begynnelsen av 90-tallet kartlagt området for PCB og gjort målrettede tiltak på ubåtbunkeren for å stoppe spredning av giften. Det har blitt gjort opprenskninger i enkelte kanaler, samt satt ned sandfangstkummer som hindrer sand og annet materiale i å renne ut i havet. Ved å tømme disse kummene har man klart å fjerne en god del PCB fra området.

Krevende arbeid
Det har imidlertid vist seg å være svært vanskelig å finne alle kildene til PCB i området, selv med overvåking over flere år ved utsetting av passive prøvetakere (SPMD).

I løpet av de siste årene har vi likevel lyktes i å peile seg nærmere en av hovedkildene, som er et gjenstøpt område av en aktiv ubåtdokk.

-  Ved hjelp av grunnboringer har vi her påvist høye konsentrasjoner av PCB. Vi jobber nå med å kartlegge hvilke tiltak som er nødvendige for å fjerne mest mulig av denne PCB-kilden, forteller Harald Bjørnstad, fagleder for grunn- og vannforurensningsgruppen i Forsvarsbygg.

I løpet av januar 2012 vil tiltaksplanen for dette arbeidet være klar, og målet er å ta opp og fjerne så mye PCB som mulig, og deretter støpe og kapsle inn den resterende giften. Når alle tiltak på land er gjennomført er det klart for opprydding av sjøsedimenter utenfor dokken.

Vi jobber i dette prosjektet aktivt i samarbeid med eksterne konsulenter for å finne de mest kosteffektive løsningene tilpasset områdets aktivitet.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.