Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vardåsen fort rydda og sikra

Arbeidet med å rydda og sikra Vardåsen/Astridfort i Kongsvinger vart avslutta i september 2011.

Vi har eit mål om at det ikkje skal finnast forureining på eigedomane vi avhendar. Dersom vi finn forureining, ryddar vi opp før vi sel.

Arbeidet med å rydda og sikra området vart utført i tråd med retningsliner for sikring av militærhistorisk landskap. Føremålet med oppryddinga var å sikre Forsvarets tidlegare anlegg på ein måte som ikkje ville utgjere nokon fare for framtidig ferdsle.

Følgjande tiltak er gjennomført på Vardåsen:

  • Gamal ljosløype er fjerna
  • Tre mindre betongbygg er fjerna
  • Fleire mindre trebygg (5-10 kvm) er fjerna
  • Gamal piggtråd frå 1905 er fjerna

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.