Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Alliert mottak øverst på agendaen i nordisk-baltisk Forsvarsbygg

Forsvarsbygg var vertskap for de nordisk-baltiske forsvarsbygg-etatene denne uken. Den endrede sikkerhetssituasjonen i Europa dannet rammen for diskusjonene.

Bildet over: Fra venstre: Heilika Reinvart (Estland), Anders Mærkedahl (Danmark), vert Thorbjørn Thoresen Forsvarsbygg, Eimantas Juodzevicius (Litauen), Matias Warsta (Finland), Maria Bredberg Petterson (Sverige) og Edvins Cirenis (Latvia). Foto: Åsmund V. Sjursen/ Forsvarsbygg.

Direktørene og ledergruppene for de syv nordiske etatene møttes i Bergen denne uken. På programmet stod statusoppdateringer og kunnskapsoverføring mellom landene. Det var særlig fokus på de konkrete utfordringene og erfaringene etatene deler innenfor alliert mottak og NATO.

Eiendom, bygg og anlegg er sentrale kapasiteter i forsvars- og beredskapsarbeidet
– Beredskap er et resultat av hva vi leverer i dag, ikke hva vi planlegger å bygge i fremtiden, sa Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg.

Fullt ut operativ EBA (eiendom, bygg og anlegg) er en sentral ressurs for forsvaret av alle land, og landene deler mange av de samme utfordringene på dette feltet. Det er viktig for oss å opprettholde en god kontakt mellom landene i Norden og Baltikum. Svensk og finsk NATO-medlemskap vil, hvis det blir besluttet, styrke dette samarbeidet ytterligere, utdyper han.

Bredt samarbeid på tvers av landegrenser
Det nordisk-baltiske samarbeidet foregår på områdene organisering og støtte til alliert mottak, energi, miljø, innkjøp med mer. I tillegg er det fellesnevnere knyttet til totalforsvarskonsepter, hvor infrastruktur, kapasitet og kompetanse er viktige elementer.

Andre temaer som ble diskutert denne gangen er nasjonenes vertskapsstøtte under alliert trening, forberedelse og gjennomføring av NATO-øvelser og andre typer øvelser, samt samarbeidet på beredskap, energi, anskaffelser og miljøspørsmål.

NATO-spørsmålet er særlig viktig for Finland og Sverige
Matias Warsta, CEO Defence Properties Finland:
– Det har vært et eksepsjonelt år. NATO-søknaden har store konsekvenser for arbeidet vårt med EBA. Vi vil se en ytterligere utvikling på dette området i årene som kommer. I Finland har vi hatt betydelige investeringer i beredskap det siste året. Programmet for forsterkning av fasiliteter og infrastruktur vil fortsette. Herunder også et omfattende F35-program som baserer seg på tilsvarende prosjekter i Norge og Danmark.

– Den situasjonen vi står overfor i verden har stor påvirkning på våre aktiviteter og operasjoner. Vi må reagere raskt, effektivt og med kortere beslutningsprosesser. Samtidig må vi balansere de ulike ressursene vi trenger for å levere et moderne og oppdatert forsvar. Et potensielt NATO-medlemskap vil bety en stor endring for Sverige og for våre operasjoner. Samarbeid med andre nordiske EBA-etater har aldri vært mer viktig for oss enn nå, for at vi skal kunne bli gode NATO-medlemmer hvis det blir beslutningen, sier Maria Bredberg Pettersson, direktør Fortifikationsverket i Sverige.

Fakta:
Forsvarssektoren i alle nordiske land har en EBA-organisasjon (eiendom, bygg og anlegg). Organiseringen varierer noe, men oppdraget er ganske likt; å sørge for oppdatert og operativ eiendom, bygg og anlegg for Forsvaret.

Nordisk Forsvarsbygg er et samarbeid mellom organisasjonene som forvalter militære eiendommer, bygg og anlegg (EBA) i de nordiske og baltiske landene. Samarbeidet startet mellom Norge, Sverige og Danmark i 1973, mens Finland ble fullverdig medlem i 1993. I 2015 ble gruppen utvidet med Estland og Latvia, og gruppen skiftet navn til Nordisk- baltisk Forsvarsbygg (NBDE - Nordic- Baltic defence Estates). Litauen ble fullverdig medlem i 2016.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.