Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Byliv på Akershus festning

Byråd for byutvikling, Hanna Marcussen, fikk fredag 21. januar overlevert rapporten Økt byliv på Akershus festning – strategier og tiltak.

Akershus festning er blant Norges nasjonale festningsverk, men også en av Oslos viktigste kulturbærere. Rapporten «Økt byliv på Akershus festning – strategier og tiltak» foreslår tiltak som kan fremme økt byliv i området rundt festningen og å skape mer aktivitet på historisk grunn.

- Byrådet har lenge ønsket en mer åpen festning. Vårt mål med Bilfritt byliv har vært å gi gatene tilbake til folk og få flere til å oppdage den fantastiske perlen Kvadraturen er. Akershus festning er et flott anlegg og et av våre viktigste kulturminner, men kan bli et enda mer spennende reisemål og ikke minst knyttes bedre til resten av byen. Rapporten presenterer spennende forslag til hvordan det kan gjøres, sier byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen.

Rapporten er laget av representanter fra Oslo kommune ved Byantikvaren, Kulturetaten, Utdanningsetaten og Plan- og bygningsetaten, Oslo Havn, Forsvaret, Forsvarsbygg og Stiftelsen Akershus kunst og kultur.

Akershus festning har utviklingspotensial

I dag er Akershus festning i stor grad todelt. Indre og ytre festning er svært forskjellige både i arkitektonisk uttrykk og i aktivitet, der strenge sikkerhetskrav må håndteres side om side med ambisjoner om økt byliv. Prosjektgruppens rapport foreslår derfor at de to festningsdelenes profiler rendyrkes. Den indre delen av Akershus festning, vest av Kongens gate og sør av Myntgata, er en kulturhistorisk skatt som bør utvikles til en moderne sivil formidlingsarena til glede for byens befolkning og besøkende.

- Akershus festning er et unikt område i Oslo og i Kvadraturen. Den minner oss på den historiske viktigheten av bygg som bidrag til å skape forsvarsevne. Det er mange hensyn å ta på en festning som fortsatt er i daglig operativ bruk, og denne rapporten gir interessante forslag til hvordan festningen som formidlingsarena kan utvikles i fremtiden, sier Frode Vik Jensen, kommunikasjonsdirektør i Forsvarsbygg.

Åpning av festningen vil revitalisere byen rundt

En åpen festning vil kunne bidra til revitalisering av denne delen av byen. Hornverket, Kontraskjæret, Rådhusplassen, Myntgata 2, Christiania Torv, Bankplassen, Vippetangen, Kornsiloen, Tenaljeplassen, Fiskehallen, Oslo havn og Kvadraturen vil styrke festningens posisjon i byen, samtidig som disse stedene vil nyte godt av at festningen framstår som en tilgjengelig og innbydende attraksjon.

- Festningen og Kvadraturen er to sider av samme sak. Rapporten viser at det er stort potensial for å videreutvikle tilbudet på festningen og for å vitalisere Oslos historiske sentrum, sier Janne Wilberg, byantikvar i Oslo.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.