Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Det store trykket på militærleirene i nord er konstant

Cold Response 2022: Planverket i forsvarssektoren må understøttes og brukes aktivt opp mot de allierte. Sjefen for Alliert treningssenter i Hæren er tydelig når han understreker at samhandling med partene er avgjørende for å bygge kompetanse og øve på planverket under øvelser.  

- I nord finner vi gode løsninger og det leveres slik at helheten fungerer. Oberstløytnant Per Erik Bjørnstadbråten, sjef for Alliert treningssenter (ATS) på Setermoen, understreker viktigheten med det gode samarbeidet de har med Forsvarsbygg.
Han er tydelig i sitt budskap, da han forteller at de er i konstant beredskap med å levere til de allierte som er i Midt-Troms for å øve og trene.

De utenlandske soldatene er i Troms gjennom store deler av året. En øvelse som Cold Response er bare finalen på en lang treningsperiode i arktisk klima.

Planverket er grunnsteinen i all trening

Planverket for «High North» med de allierte har vært under justering siden 2014. Fra januar 2022 skal nærmere 10 000 soldater fra ulike nasjoner trene og øve i Indre-Troms. Treningsperioden bidrar til å videre-utvikle planverket, samtidig som det gir nødvendig treningsgrunnlag for delta på øvelse Cold Response 2022 med opptil 25 000 soldater fra midten av mars, som er selve finalen på treningsperioden.

Sektorsamarbeid er nøkkelen for suksess

ATS med sine 12 ansatte skal fasilitere, koordinerer og synkronisere all alliert treningsaktivitet samtidig støtte opp mot all bestilling som kommer inn fra de allierte styrkene. Fra briter, amerikanere, nederlendere og tyskere for å nevne noen. De trenger forlegningskapasitet, bespisning, øvingsområder, skytefelt og velferd.

- Jeg ønsker å skryte av sektorsamarbeidet her i nord. Et oppdatert planverk som er synkronisert er avgjørende for å lykkes. Forsvarsbyggs planverk må være samstemt med det Forvaret har. I nord arbeider vi nå godt for å synkronisere oss, og vi har fått til et unikt samarbeid som leverer. Ikke minst er de allierte fornøyd med det som leveres fra både Forsvarsbygg og Forsvaret, sier Bjørnstadbråten.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.