Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Det viktigaste klasserommet til Forsvaret

I regionfelt austlandet kan Forsvaret og våre allierte gjera skarpe samvirkeøvingar. No kjem US Marines nok ein gong på besøk.

– Feltet har no vore i aktiv bruk sidan 2006, og vi opplever at denne kapasiteten er svært etterspurt hos Forsvaret, seier major og leiaren vår for skyte- og øvingsfelt og miljø Geir Erik Olsen.

– Jobben vår er å sørgja for at feltet er operativt klårt til bruk såg soldatane våre kan øva og samstundes sørgja at for tryggleik og miljøkrav ivaretas på ein god måte. Her samarbeider vi tett med skytefeltadministrasjonen. Regionfeltet er eit moderne «klasserom» og Forsvaret sitt viktigaste skyta- og øvingsfelt i sør-Noreg. Drifta av skytefeltet går difor rett inn i oppdraget vårt om å støtta oppunder Den operative evna til forsvaret. Vi er til for Forsvaret, understrekar han vidare.

Attraktivt og unikt skytefelt som tiltrekkjer aktivitet

– Det er eit av Forsvaret sitt fire regionale skyta- og øvingsfelt, og dermed mykje brukt. No i haust kjem US Marine sin for å gjennomføra ei øving saman med norske styrkar. Vi gjer òg vurderingar knytet til miljøpåverknad og tryggleik. Stort sett imøtekjem vi dei fleste behova, men nokon gonger avgrensar rammebetingelsene oss. Då hender det noko aktivitet må justerast eller vert flytt til andre skytefelt, seier han.

Det er hyggeleg at regionfeltet òg brukast saman med våre allierte, og vi skal gjera vårt for at feltet er ope, sikkert og tilpassa dei behov Forsvaret og våre allierte har, avsluttar Olsen.


Biletforklaring:

Bileta viser Abrahams stridsvogner frå United States Marine Corps og Telemark bataljon under ei tidlegare øving på Rena og regionfelt austlandet.

Soldatar frå Telemark bataljon og USMC i felt: Anette Ask / Forsvaret
Stridsvogner frå både Telemark bataljon og USMC oppstilt: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Rena og Regionfelt østlandet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.