Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Et av Forsvarets viktigste klasserom

I Regionfelt Østlandet kan Forsvaret og våre allierte foreta skarpe samvirkeøvelser. Nå kommer US Marines nok en gang på besøk.

– Feltet har nå vært i aktiv bruk siden 2006, og vi opplever at denne kapasiteten er svært etterspurt hos Forsvaret, sier major og vår leder for skyte- og øvingsfelt og miljø Geir Erik Olsen.

Han fortsetter:

– Vår jobb er å sørge for at feltet er operativt klart til bruk så våre soldater kan øve og samtidig sørge for at sikkerhet og miljøkrav ivaretas på en god måte. Her samarbeider vi tett med skytefeltadministrasjonen, sier han.

– Regionfeltet er et moderne «klasserom» og Forsvarets viktigste skyte- og øvingsfelt i Sør-Norge. Driften av skytefeltet går derfor rett inn i vårt oppdrag om å støtte oppunder Forsvarets operative evne. Vi er til for Forsvaret, understreker han videre.

Attraktivt
-Feltet er unikt, og tiltrekker aktivitet, fortsetter Olsen.

– Det er et av Forsvarets fire regionale skyte- og øvingsfelt, og dermed mye brukt. Nå i høst kommer US Marines for å gjennomføre en øvelse sammen med norske styrker.

– Vi gjør også vurderinger knyttet til miljøpåvirkning og sikkerhet. Stort sett imøtekommer vi de fleste behovene, men noen ganger begrenser rammebetingelsene oss. Da hender det noe aktivitet må justeres eller flyttes til andre skytefelt, sier han.

-Det er hyggelig at regionfeltet også brukes sammen med våre allierte, og vi skal gjøre vårt for at feltet er åpent, sikkert og tilpasset de behov Forsvaret og våre allierte har, avslutter Olsen.Bildeforklaring:

Bildene viser Abrahams stridsvogner fra United States Marine Corps og Telemark bataljon under en tidligere øvelse på Rena og Regionfelt Østlandet. 

Foto soldater fra Telemark btaljon og USMC i felt: Anette Ask/Forsvaret
Foto stridsvogner fra både Telemark bataljon og USMC oppstilt: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

 

Rena og Regionfelt østlandet

Fant du det du lette etter?

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.