Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forlik om Jarfjord grensestasjon

Forsvarsbygg og Consto AS har kommet til enighet om et forlik på totalt 13, 4 millioner kroner i saken om grensestasjon nord.

 

18. - 20. juni møttes partene til tredagers rettsmekling i Tromsø etter at Consto AS saksøkte staten ved Forsvarsdepartementet etter oppføringen av grensestasjon nord.

Påstandsbeløpet var ca. 35 millioner kroner inkludert mva. og renter, med tillegg av saksomkostninger. Hoveddelen av kravet gjaldt forsering (ekstra ressursinnsats i byggetid), mens det resterende i hovedsak var kostnader knyttet til endringer, forsinkelse, rigg/drift og plunder/heft. Det var satt av åtte uker i Øst-Finnmark tingrett for gjennomføringen.

Enighet
Partene møtte til megling i Tromsø med seks representanter hver pluss to representanter fra retten, og kom etter disse tre dagene til enighet om et forlik på totalt MNOK 13.4 inkludert mva. og renter. Hver part bærer sine egne omkostninger.

Komplisert
- Et forlik betyr for oss at denne saken nå er retts meklet i tinghuset i Tromsø i regi av Øst-Finnmark tingrett og endelig avsluttet. Det var et komplisert byggeprosjekt som hadde sine utfordringer underveis. Vi er også fornøyd med at vi nå slipper å binde opp produksjonsressurser til å gjennomføre hovedforhandling i Øst-Finnmark tingrett i Vadsø i inntil åtte uker i høst, sier Erik Anders Helin, leder for prosjektseksjonen i Forsvarsbygg. 

Beliggenhet

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.