Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg i Fosen tingrett

Det er tatt ut et søksmål fra ca. 230 naboer til Ørland flystasjon mot staten v/FD, med krav om erstatning for angivelig redusert omsetningsverdi på deres eiendom. Saken føres for Fosen tingrett i tidsrommet 17. april – 12. mai.

Innbyggere i omkringliggende områder rundt kampflybasen hevder støyen har forringet verdien av boligene deres. Det er bakgrunnen for at 230 grunneiere med henvisning til Nabolovens § 2 har gått sammen i et massesøksmål mot Staten ved Forsvarsbygg.

Naboloven § 2 fastsetter tålegrensen i naboforhold, det vil si hvor mye en nabo må tåle av tiltak som påvirker hans eiendom.
Regjeringsadvokaten er statens prosessfullmektige i saken (fører saken for domstolen).


Flyplassen på Ørland ble etablert av den tyske okkupasjonsmakten under 2. verdenskrig, og reetablert som militær flystasjon i begynnelsen av 1950-årene. Den har hele tiden vært base for jagerfly. Flytyper, omfang, flyvemønster og innslag av gjestende fly har variert hele tiden. Ørland ble vedtatt som base for F-35 kampfly i Stortinget den 14. juni 2012, som innebar en videreføring av militær flyaktivitet på Ørland.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.