Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg signerte etikkplakaten for en seriøs byggebransje

Med dette viser Forsvarsbygg sin støtte til arbeidet for en seriøs byggebransje med forsvarlige lønns- og arbeidsvilkår uten kriminalitet.

—Forsvarsbygg er Norges største offentlige eiendomsaktør. Vi utvikler, bygger, drifter og avhender eiendom for forsvarssektoren. Med dette samfunnsoppdraget følger det et særskilt ansvar for å bidra til forebygging og avdekking av arbeidslivskriminalitet, og derfor er dette et av satsningsområdene våre, sier Thorbjørn Thoresen, direktør Forsvarsbygg.

Torsdag 20. januar ble Forsvarsbygg støttemedlem av Fair Play Bygg og signerte organisasjonens etikkplakat. 

Arbeider for en seriøs bygg- og anleggsnæring
Fair Play Bygg arbeider for en seriøs bygg- og anleggsnæring med like konkurransevilkår. Organisasjonen jobber for at bygg- og anleggsnæringen skal bli en attraktiv næring med gode og trygge arbeidsforhold, faste ansettelser, kompetanseheving, lærlingordninger og faglærte arbeidstakere. En del av dette arbeidet består blant annet av å videreformidle tips om uønskede forhold i bransjen.

—Forsvarsbygg ønsker å takke Fair Play for det viktige arbeidet de gjør for å fremme seriøsitet i byggebransjen, og ser fram til samarbeidet i tiden framover. Vi arbeider kontinuerlig for å tilpasse rutiner og kontrollaktiviteter til den risikoen vi møter i vår virksomhet, og har dedikerte ressurser som driver opplæring og kontroll ute på byggeplass. Likevel vil det fra tid til annen være slik at det må et varsel eller tips til for å avdekke uønskede forhold i byggeprosjekter, sier Thorbjørn Thoresen.

Topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden
Fair Play Bygg er et topartssamarbeid mellom arbeidsgiver- og arbeidstakersiden. Arbeidet er finansiert gjennom støttemedlemskap, frivillige bevilgninger og donasjoner.

—Vi er svært glade for å få med Forsvarsbygg som støttemedlem i Fair Play Bygg. Å få en stor offentlig eiendomsaktør med på laget er viktig for å styrke arbeidet vårt og sikre seriøsitet i bransjen, sier Lars Mamen, daglig leder Fair Play Bygg Oslo og omegn.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.