Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fra aske til gjødsel og biogass

Kan aske sammen med fiskeavfall fra havbruksnæringen gi både gjødsel og brukes i biogassanlegg?

Det er SINTEF Nord i Tromsø, som har gjennomført et forprosjekt der de har blandet asken med fiskeavfall, eller dødfiskensilasje. De ville finne ut om asken ville redusere surhetsgraden, ha en pH-regulerende effekt, på fiskeavfallet. Prosjektet heter «PreBio», og er finansiert av Regionale forskningsfond Nord-Norge.

Resultatet ble positivt, og nå ønsker forsker Hanne Wasmuth Brendeløkken i SINTEF, å gå videre med resultatet i et nytt hovedprosjekt som analyserer effekten aske har i biogassprosessen.

Brendeløkken har fått aske fra Forsvarsbygg og dødfiskensilasje fra havbruksnæringen i Nord-Norge. Begge produktene er avfall som i dag gjenvinnes i liten grad til annen virksomhet.

Gjødsel
- Undersøkelser viste at asken fra fjernvarmeanlegget i Setermoen leir holder høy kvalitet. Det var lavt innhold på skadelige tungmetaller, og askeproduktet viste seg å være gunstig å blande med avfall fra havbruksnæringen, forteller Brendeløkken.

Biogass
Analyseresultatene av asken viste seg at næringsinnholdet hadde høye verdier av viktige næringsstoffer som fosfor, kalium, kalsium og magnesium, men etv lavt nitrogeninnhold. Dette tilsier at aske egner seg godt i kombinasjon med andre nitrogenholdige produkter, og vil være en god råvare i et biogassanlegg som kombinerer ulike råvarer. Pr i dag eksisterer det ingen biogassanlegg i Nord-Norge.
Brendeløkken mener at aske fra Forsvarsbygg i kombinasjon med avfall fra havbruksnæringen har et stort potensial for materialgjenvinning i en prosess som produserer fornybar biogass og gjødsel. Gjødselproduktet ser hun for seg kan brukes på gress og enger.

Samarbeid
- For Forsvarsbygg har dette vært et spennende prosjekt å være bidragsyter til. Vi har en egen miljøstrategi der vi skal være både samfunns- og miljøbevisst i driften av våre militære arenaer. Vi bruker rent trevirke i biobrenselsanlegget på Setermoen, og asken sendes i dag til deponering og brukes ikke til annen næringsvirksomhet. Derfor er dette prosjektet med SINTEF spennende å delta i, forteller Tor Esben Nergård .

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.