Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Gjenplanting av Trandumskogen

Forsvarsbygg tok tidligere i høst grep for å gjenetablere skogen. Vi samarbeider godt med både fylkeskommunen, Ullensaker kommune og stiftelsen Trandum.

– Vi gjør tiltak som vil gi rask effekt på kort sikt, men viktigst er å skape en bærekraftig og sunn skog på lang sikt, uttaler prosjektleder Pål Skovli Henriksen i Forsvarsbygg.

Derfor satte forsvarsbyggerne Tore Nordmyren og Tom Vidar Haugen ned om lag 1000 granplanter og 25-30 større grantrær. På grunn av råte i bakken ønsker Forsvarsbygg også å ivareta løvtrær som finnes i området. Stubber fra hogsten tidligere i år skjæres ned og fjernes.

Skovli Henriksen fortsetter:
– Trandumskogen blir ikke «akkurat som før», men på sikt vil det vokse frem en ny, sunn og bærekraftig skog som gir verdighet til området. Vi tar nå i første omgang grep for å gi en effekt på kort sikt, og som «rammer inn» retterstedet på en verdig måte. Å reetablere et godt skogsmiljø er prioritet nummer 1, utdyper han videre.

Kompetanse og samarbeid
Reetablering av Trandumskogen vil følge tre hovedspor: Innplanting, naturlig foryngelse og skjøtsel. Et stort team står bak jobben som nå settes i gang.

– Målet er en sunn og bærekraftig skog som vil kunne stå i generasjoner. Forsvarsbygg benytter det fremste av sin skogfaglige (forstfaglige), kulturminnefaglige og miljømessige kompetanse for å få dette til på en god måte. Løsningen er godkjent og forankret av både brukere og kulturminnemyndighetene, forklarer han videre. 


Blandingsskog og et sunt skogsmiljø
Skogen vil bli en «blandingsskog» av gran, furu og lauvtrær. Det er råte i bakken som gjør at kun granskog ikke vil være bærekraftig på sikt, og Forsvarsbyggs mål er å gjenskape et skogsområde som er sunt.

-Naturlig foryngelse og vekst vil gradvis sørge for at naturen tar området tilbake. Forsiktig skjøtsel, forankret gjennom en egen plan, skal skape optimale vekstforhold og artssammensetning, avslutter Henriksen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.