Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Har bygget forsvarsevne i snart 30 år

Han har ledet planleggingen og byggingen av Rena leir, - to baser for norske og afghanske styrker i Meymaneh i Afghanistan, - og kampflybasen på Ørland og nye Evenes flystasjon. Om få måneder fyller han 73 år, og fra nyttår går han av som prosjektdirektør i Forsvarsbygg.

Å ha ansvaret for investeringer tett på 15 milliarder er ikke for hvem som helst. Det ansvaret ble gitt til en av forsvarssektorens absolutte tungvektere innen eiendom, bygg og anlegg. Da Olaf Dobloug tok fatt på oppgaven med å lede planleggingen og utbyggingen av kampflybasen på Ørland i 2011, var han direktør i Forsvarsbygg utvikling, og da hadde han allerede jobbet 17 år i Forsvarets bygningstjeneste/Forsvarsbygg.

Fortsetter i mentorrolle
De fleste av oss blir pensjonister når vi nærmer oss slutten av 60-åra, men Olaf har enn så lenge ikke planer om å gi seg i arbeidslivet. Han fortsetter i en mentorrolle i seksjonen med ansvaret for utbyggingsprosjekter for Luftforsvaret, og ser frem til å bistå den nye lederen John Ommund og de andre på seksjonen der det er behov.

- Olaf er en bauta, og nyter stor respekt i vår organisasjon, i sektoren og i byggenæringen. Han har ledet store, komplekse prosjekter og porteføljer og vært en inspirasjon og læremester for mange med sin gjennomføringsevne og kompetanse på markedsoppfølging og kundedialog. Hans tyngde har gitt oss selvtillit og stolthet. Nå leverer han stafettpinnen over til John Ommund Syvertsen, som kommer fra rollen som utbyggingssjef på Evenes. Vi er glad for at Olaf vil fortsette å bidra i en mentorrolle i Forsvarsbygg, sier Vigdis By Kampenes, avdelingsdirektør Prosjekt og utvikling.

CV full av landemerker
Allerede før han begynte i Forsvarets bygningstjeneste hadde han ledet flere store utbyggingsprosjekter, som byggingen av Mjøsbrua og byggingen av "Vikingskipet" på Hamar, der han også ledet gjennomføring av hurtigløp på skøyter under OL i -94. Det er neppe mange sivilingeniører fra NTNU som kan skilte med like mange tunge oppdrag på CVen, men så har da også Olaf hatt en unik stayerevne i norsk byggebransje.

Hans kjernekompetanse er nettopp ledelse av varierte og store oppdrag og organisasjoner innen byggebransjen, og det var langt fra tilfeldig at det ble han som fikk ansvaret med å lose utbyggingen på Ørland og Evenes. De som har jobbet med Dobloug kjenner ham som en trygg leder med naturlig autoritet, der det stilles høye krav til gjennomføringsevne og kvalitet i leveransene, og evne til kontinuerlig læring.

Forsvarets viktigste utbyggingsprosjekt
Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen var tydelig på at utbyggingen på Ørland var det viktigste som skjedde på «hans vakt».

- Olaf Dobloug har ivaretatt "kundeforholdet» på en utmerket måte, og sørget for at jeg som etatssjef fortløpende har vært orientert om status og fremdrift på prosjektene, sa daværende forsvarssjef om han.

De første F35-kampflyene landet på Ørland flystasjon i november 2017. Vi greide å klargjøre for det, sier Olaf som ikke legger skjul på at han er stolt.
– Det er veldig gøy når man får til ting sammen. Og det er tilfredsstillende at forsvarssjefen og Forsvarsdepartementet setter pris på Forsvarsbyggs leveranser, sier Olaf.

Flere andre har vist til Olafs rolige væremåte og lunhet uansett om det har stormet rundt kampflybase-prosjektet, hans løsningsorienterte tilnærming, og hans evne til å lytte til – og snakke med alle aktører. «Vi lyt høre på dom - og tala med dom», som Olaf Dobloug ofte pleier å si.

Arbeidsglede
Tidligere i år ble han også valgt inn i styret for landet største helseforetak, Helse Sør-Øst. Vervet gir ham rikelige muligheter til å følge både pågående og kommende byggeprosjekter. Etter planen skal nytt hovedsykehus i Innlandet bygges, når det nye sykehuset i Drammen står ferdig i 2024.

Arbeidsglede, jakt og skigåing gjør sitt til at alderen ikke ser ut til å tynge jubilanten. Han vokste opp på et småbruk på Vang på Hedemarken. Allerede som barn lærte han seg verdien av arbeid.

– På småbruket på 50- og 60-talle måtte alle hjelpe til, det var en måte å overleve på. Så da lærte jeg at det er nødvendig å arbeide og jeg lærte å sette pris på det. Det har jeg tatt med meg videre i livet, sier Olaf Dobloug.

 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.