Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hilde inviterer innovatører til å tenke utenfor boksen

Prosjektleder Hilde Spansvoll har sommerfugler i magen når hun nå inviterer markedet til å delta på vår første dialogkonferanse om å utvikle mer fleksible og mobile bygg. Målet er å styrke Forsvarets operative evne, og bidra til et godt totalforsvar for Norge. 

Se animasjonsvideoen på lysbilde 2 i bildekarusellen over! 

Våre eiendommer, bygg og anlegg er en avgjørende innsatsfaktor for Forsvarets aktivitet, både i fredstid, krise og krig. Endringer i trusselbildet, og økt alliert trening og øvelser i Norge skaper behov for at vi er i stand til å etablere og dekomponere bygg og anlegg med varierende funksjoner raskt og effektivt på nye steder. I juni i fjor ble vi tildelt 15 millioner kroner i støtte til å gjennomføre et innovasjonspartnerskap fra Innovasjon Norge.

Vi vil ha kunnskap om løsninger som finnes og som kan utvikles
Nå inviterer vi mulige leverandører og fagmiljøer til en digital dialogkonferanse 18. februar som en forberedelse til et innovasjonspartnerskap. 
– Hensikten med konferansen er å opprette dialog med markedet slik at vi kan få kunnskap om det finnes fremtidsrettede løsninger som dekker behovene våre, eller om det er mulig å utvikle nye løsninger, sier prosjektleder for innovasjonsprosesssen, Hilde Spansvoll.

Løsningene bør være relevante for totalforsvaret av Norge
Hensikten med innovasjonspartnerskapet er å utvikle løsninger som ikke bare skal være relevante for Forsvarsbygg, men også for andre både offentlige og private byggherreorganisasjoner. Utviklingen av en fleksibel og mobil løsning kan gi muligheter for norsk næringsvekst og eksportmuligheter til det internasjonale markedet. Innovasjonspartnerskapet har som mål å bidra til at Norge reduserer klimabelastningen fra byggenæringen.
– Det spennende er at vi ikke engang selv vet vi skal ha. Vi overlater kreativiteten til markedet, og håper og tror at de kan komme med spennende løsninger for framtidens bygging, sier Spansvoll.

Dialogkonferansen skal gi mer innsikt for å lage konkurransegrunnlag for innovasjonspartnerskap
Denne innledende markedsdialogen består av en felles digital dialogkonferanse og individuelle digitale én-til-én møter. Når dialogkonferansen er gjennomført, utarbeider vi konkurransegrunnlaget for å inngå innovasjonspartnerskap med én eller flere leverandører.
– Vi skal bruke innsikten vi får fra dialogkonferansen til å utforme et best mulig konkurransegrunnlag for et påfølgende innovasjonspartnerskap, sier Spansvoll.

Prosessen gjennomføres i samarbeid med Nasjonalt program for leverandørutvikling, Innovasjon Norge og Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ). Kostnader til gjennomføring av innovasjonspartnerskapet er estimert til totalt 19 millioner kroner. Prosjektet skal pågå frem til 2023.

Interessert i å delta på vår digitale dialogkonferanse 18. februar 2021? Meld deg på her. Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.