Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Historisk bygning på Akershus festning blir sesjonssenter

Èn uke etter mottatt gjennomføringsoppdrag ble kontrakten på første fase av arbeidet inngått med Håndverkerne AS. 

Kontrakten har en verdi på 22 millioner kroner.

Når ferdigstilt vil det nye sesjonssenteret for Vernepliktsverket i Oslo ligge i den historiske bygning 3 inne på Akershus festning, helt i tråd med gjennomføringsoppdraget fra Forsvarsdepartementet.  

Ringen er sluttet
Vernepliktsverket i Oslo får dermed en tydelig militærhistorisk plassering og forankring inne på Norges nasjonalarena. Opprinnelig var bygning tre en mannskapsforlegning oppført i 1747. Nå vil fremtidens soldater bruke bygget, og ringen er dermed sluttet.

-Bygget skal totalrehabiliteres, og til dels restaureres i henhold til opprinnelig utseende. Fasilitetene vil i hovedsak utformes som generelle kontorfasiliteter,  men samtidig tilpasset behovet for et moderne og effektivt sesjonssenter, uttaler seksjonssjef i Forsvarsbygg Prosjekt og avhending ,Erik- Anders Helin.

  -I dette arbeider bruker vi selvsagt kompetansen og erfaringen vi har i egen organisasjon. Forsvarsbyggs kulturminneseksjon er blant Norges fremste kompetansemiljø

 

To faser
-Kontrakten som nå er inngått omfatter første fase av et slikt arbeid, der det slitte bygget sikres, taket restaureres og bygget klargjøres for å bli bygd opp igjen innvendig, sier han.

 -Parallelt begynner vi prosjekteringsarbeidet for å bygge opp igjen bygget innvendig.

 

Tilbakefører til det opprinnelige
Fasaden restaureres for på best mulig måte være likt med byggets opprinnelige utseende fra 1700-tallet. Noe av den opprinnelige planløsningen bevares.

-Vi samarbeider tett med Riksantikvaren, Byantikvaren og andre relevante aktører, utdyper Helin.

Virksomheten vil ikke legge begrensninger for publikum og besøkende som ferdes på festningen.

-Å gjøre tilpasninger i et fredet bygg krever spesialkunnskap, godt samarbeid og evne til å finne løsninger. I Forsvarsbygg har vi den kompetansen og kunnskapen som trengs for å få dette til, avslutter han.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.