Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Fredning av krigshistoria på Trondenes

Krigshistoria på Trondenes fort, og den særeigne kulturarven i området rundt fredast av Riksantikvaren.

Grunneigarane på Trondenes fekk overrekt diplom av Riksantikvaren i samband med fredningen, mellom dei Forsvarsbygg som ein av dei største.

Til grunn for fredningen ligg Forsvarsbygg sin eigen «Verneplan for Trondenes» frå 2006 og eit godt samarbeid det siste året mellom Forsvarsbyggs kulturminneavdeling og Riksantikvaren.

- Dette er historisk for Trondeneshalvøya. Vi markerer to fredninger der Forsvarsbygg er ein betydeleg grunneigar innanfor begge fredningsområdene.

- I tida framover skal vi sikra at Forsvaret har gode utviklingsmoglegheiter for aktiviteten sin, og parallelt sørga for samfunnsoppdraget med å sikra at viktige kulturminne òg blir varetatt. Trondenes fort er ein operativ og viktig leir, og det unike er at vi bruker anlegget aktivt for ein av dei viktige avdelingane i landet i Forsvaret, seier avdelingsdirektør Jan Erik Johansen i Forsvarsbygg.

Riksantikvarens omtale av fredningen

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.