Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Informasjonsmøte med grunneierne om utvikling av Camp Akkasæter i Målselv

Grunneiere og Målselv kommune var invitert til et informasjonsmøte der planene for utbyggingen av Camp Akkasæter i Blåtind for Forsvaret ble presentert. Hovedtema var utslippssøknaden vedrørende et nytt renseanlegg som skal etableres i tilknytning til leiren.

Forsvarsbygg orienterte om utbyggingen av leiren i Akkasæter i Blåtind skyte- og øvingsfelt.
Renseanlegget skal ha kapasitet til vel 1200 personer som oppholder seg deler av året i leiren.

Nordconsult har prosjekteringen av renseanlegget, og de presenterte planen, og oppfølgingen oav miljøkravene i anlegget. Utslippsvannet vil diffust renne ut i Mårelva.

Det er Målselv kommune som behandler utslipps- og byggesøknaden, etter at Nordconsult og Forsvarsbygg har gått gjennom alle høringsuttalelsene som kommer inn. Fristen er 4. oktober.

Det var et godt oppmøte på Bardufoss hotell, og de fremmøtte kom med en rekke gode innspill til planprosessen og utbyggingen av renseanlegget.

Bakgrunn for etablering i Akkasæter.

Regjeringen har vedtatt utvikling av, og tilrettelegging for, alliert trening og øving i forsvarssektorens skyte- og øvingsfelt i indre Troms. Prosjektet omfatter etablering av forlegnings-, forpleinings- og lagerkapasitet for gjennomføring av trening og øving for allierte styrker. Dette inkluderer samvirke med nasjonale styrker, i skyte- og øvingsfeltet i Blåtind.

Presentasjonene fra møtet ligger vedlagt.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.