Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Innfører nye HMS-indikatorer

I dag ble den nye veilederen for HMS-indikatorer i bygge- og anleggsprosjekter presentert hos Forsvarsbygg.

Veilederen er et felles verktøy for å måle nivået på helse, miljø og sikkerhet i bygge og anleggsprosjekter. Den er utarbeidet av byggherrene bak «Charter for en skadefri bygge- og anleggsnæring».

Inngår i konkurransegrunnlaget
Målgruppen for veilederen er primært byggherrene, men den vil også være til hjelp for entreprenører. Krav om innrapportering av HMS-indikatorene vil tas inn i byggherrenes konkurransegrunnlag.
- Veilederen beskriver hvordan HMS-indikatorene skal beregnes på prosjektnivå, sier direktør Erik Øimoen i Forsvarsbygg.

Skal registreres
Veilederen tilsier at alle personskader med og uten fravær skal registreres, inklusive dødsfall samt arbeidede timer på arbeidsstedet. Dette gjelder hele leverandørkjeden som utfører arbeid på arbeidsstedet.

Innrapporteringen skal skille mellom leverandør (entreprenør) og leddene under. Personskader med fravær defineres som arbeidsrelatert skade, som har ført til fravær ut over skadedagen (egenmeldt eller sykemeldt). Dødsulykker teller som personskade og skal tydelig fremgå i rapporten. Les mer i veilederen her.

Trygge bygge- og anleggsplasser
Rapporteringen iht. HMS-indikatorene skal brukes til å se på trender og utvikling samt forbedringsarbeid.
- Veilederen legger til rette for at entreprenører og underleverandører rapporterer skader slik at bygge- og anleggsplasser blir et tryggere sted å jobbe, sier Øimoen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.