Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Jobben må gjøres til tross for styrt avvikling av Cold Response

Det ble en annerledes øvelse. Men Forsvarsbyggs bidrag forsvant ikke. Du fjerner ikke 15.000 soldater og utstyr over natta.

Et eksempel: Hvordan håndtere avfall og søppel etter alle soldatene? 

– Vi bygde rammeverket for planen på konkrete erfaringer fra Trident Juncture 18 og tidligere Cold Response øvelser i det samme området. Den operative oppfølgingen av avfallshåndtering i felt har vært helt avgjørende for å lykkes med oppdraget, uttaler Anne Silje Holter som har vært Forsvarsbyggs sentrale koordinator på avfallshåndtering.

Løsningen bygde blant annet på tidligere erfaringer
Det er en vesensforskjell fra Trident Juncture som var en NATO øvelse med betydelig flere deltakere over et mye større geografisk område. Under årets øvelse bodde de fleste soldatene i eksisterende leire og det ble kun etablert en midlertidig camp, Camp Elvegårdsmoen.

Mange gjester i leirene har naturligvis medført økt behov for avfallshåndtering i ukene før øvelsen. Til selve feltøvelsen, ble det etablert 12 avfallspunkter langs veien for å ivareta avfallet som produseres av soldatene som øver i felt. Soldatene hadde etablert seg ute i felt da ordren om å stanse øvelsen og gå for en styr avvikling ble gitt. Det fikk naturligvis også konsekvenser for avfallsplanen.  

Tommy Nord-Varhaug, driftsleder på Setermoen, var ansvarlig for den operative oppfølgingen av avfallshåndteringen under feltøvelsen.
– Når stoppordren kom, så ble en del av soldatene stående lenger enn planlagt der de var, sier han. 
-Resultatet er at noen avfallspunkter har vært mye mere brukt enn det vi trodde på forhånd, mens andre steder har det blitt mindre bruk. Uansett så har vi funnet gode løsninger, entreprenørene som har satt ut og tømt avfallet har vært fantastisk. Det har vært hektisk, men vi har levert godt og ting har gått veldig bra, sier han. 

Skryt til leverandører og Forsvarets personell
Nord-Varhaug trekker også frem Forsvarets «miljøcelle» og deres miljøoffiserer:
– De har fulgt aktiviteten ute og har tett dialog med oss, og arbeidet har gått veldig bra.  Dermed har vi sikret at de ikke flyter søppel i terrenget når dette er over, understreker han.
Prosjektleder for alliert trening i Forsvarsbygg, Tore Reiersen, oppsummerer;
–  Selv om øvelsen blir avvikla, så forsvinner ikke soldater og utstyr over natta. Avdelingene har løst avviklingen noe ulikt. Noen har benyttet tiden til trening og øving i påvente av redeployering, mens andre har returnert så fort det har vært mulig. Det har vært store mengder snø som er blitt brøytet under disse dagene og på Camp Elvegårdsmoen har det vært full drift. I tillegg har Korona viruset gitt ytterligere utfordringer som må løses på en god måte.
– Våre bidrag stoppet ikke selv om øvelsen ble kortere og avviklet. Vår jobb er å støtte Forsvaret, de behov vi er med å dekke blir ikke borte selv om selve øvelsen blir noe annerledes, avslutter Reiersen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.