Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Litt Eiffel i Horten: Sjelden stålkonstruksjon frem fra glemselen som følge av miljøopprydding

Havna i Horten skal bli ren. Det kom et vernet torpedobåtskur fra 1899 til gode.

På nabotomta til Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) ved Karljohansvern i Horten, står et veldig spesielt bygg, et gammelt torpedobåtskur fra 1899. Det er fredet av Riksantikvaren, var tidligere i Forsvarets eie, men brukes nå som privat båthus. Nå er selve FFI-området blitt rent, trygt og funksjonelt, i tillegg har viktig kulturhistorie på nabotomta fått bedre bevaringsvilkår.

Litt Eiffel i Horten
Seniorarkitekt og kulturminnefaglig rådgiver i Forsvarsbygg, Siri Hoem, forklarer:

- Torpedobåtskuret fra 1899, med stålkonstruksjoner kledd med bølgeblikk, representerer en epokegjørende byggemåte, som fikk sitt gjennombrudd på Verdensutstillingen i Paris i 1889 med byggingen av Eiffeltårnet, sier hun og fortsetter:

- Denne konstruksjonstypen fikk stor betydning, ikke minst ved jernbane- og industriutbygging, og den ble også tatt i bruk av Forsvaret. Båtskuret på Karljohansvern er et tidlig og sjeldent eksempel. Når du ser konstruksjonen her, med slanke stålelementer som er boltet sammen, ser du tydelig den samme teknikken som ble så berømt gjennom Eiffeltårnet. Men vi har dessverre ikke noen dokumentasjon som knytter dette bygget spesifikt til den berømte ingeniøren Eiffel, sier hun og ler.

- I området ved FFI-bygget, som grenser til torpedobåtskuret, var det store mengder sterkt forurensa masser, og Forsvarsbygg prioriterte å fjerne disse og rydde opp i området. Dette som en del av den store miljødugnaden som nå foregår i området, uttaler miljørådgiver Tore Joranger i Forsvarsbygg. Han er Forsvarsbygg miljøekspert i prosjektet «Ren Indre Havn», hvor Horten kommune, Horten Industripark og Forsvarsbygg samarbeider.

- Oppryddingen her på FFI- tomta har virkelig gitt området et løft, både miljømessig, men også rent estetisk. Nå er det rent, trygt og fint her, til beste for FFI og andre brukere av området, forklarer han videre.

Miljøoppryddingen er bra for miljøet og bra for bygget
Men det som i utgangspunktet var et rent miljøprosjekt, ga også andre gode fordeler. Prosjektleder Bjørn Vegard Løkstad forklarer:

- På 70-tallet ble det fylt forurensa masser opptil og faktisk oppover veggen på torpedobåtskuret, noe som var uheldig for konstruksjonen. Det har blant annet medført at bygget ruster.  

- Vi har nå fjernet forurensingen på området, senket bakkenivået og fått gravd nabobygget skikkelig frem i dagen igjen, sier han. FFI hadde også et sterkt behov for ny asfalt som skal tåle lagring av tunge elementer i forbindelse med sin virksomhet. Vi etablerte derfor et skikkelig bærelag og fikk asfaltert hele plassen. Dette er kostnadsmessig mye smartere enn å gjøre det på et senere tidspunkt, sier han.

Vinn-vinn prosjekt
- Med andre ord, sier prosjektlederen: Dette ble et skikkelig «vinn-vinn» prosjekt, hvor vi fikk slått flere fluer i et smekk:

Bra for miljøet, bra for FFI som får bedre utnyttelse av sine arealer, og det bidrar til å sikre viktig kulturhistorie.

- Dette er et spesielt og spennende bygg. Det er veldig bra at en miljøopprydding på FFI-området også bidro til at torpedobåtskuret, som med sin vegg- og takkonstruksjon gir assosiasjoner til langt mer berømte byggverk, nå får en bedre fremtid, sier Hoem.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.