Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Kontraktinngåelse for prosjekteringsledelse av nye radaranlegg

Avtalen er inngått med ÅF Advansia, og har en anslått verdi på 8 millioner kroner.

 

I konkurranse med tre andre tilbydere vant ÅF Advansia oppdraget som prosjekteringsleder for etableringen av nye radaranlegg for Forsvaret. 

Avtalen har en anslått verdi på 8 millioner kroner eks. mva., og skal benyttes tilforprosjektering, detaljprosjektering, oppfølging i byggefase og ved behov til utredninger og andre relevante tjenester i tilknytning til prosjektet. Prosjekteringslederen skal administrere og lede gjennomføringen av prosjekteringen, og vil ha en sentral rolle som bindeledd mellom prosjektledelsen i Forsvarsbygg og prosjekteringsgruppen. Kontrakten har en varighet på to år, med opsjon på ett års forlengelse i inntil fem år. 

—Vi er svært fornøyde med at vi har fått ÅF Advansia med på laget. Nå er vi klare til å dra prosjektet enda et hakk videre, og bidra til å styrke Norges forsvarsevne, sier prosjektleder i Forsvarsbygg, Yngve Lorentsen. 

Nye radaranlegg er med å gjøre Norge tryggere 

Stortinget besluttet i 2019 å investere i nye radarer for å overvåke norsk luftrom. Dagens radaranlegg skal erstattes av ny teknologi, for å møte fremtidens operative utfordringer. De nye radaranleggene vil bidra til å styrke Norges forsvarsevne, og være NATOs øyne i nord. 

Forsvarsbygg er i gang med forberedelsene for å bygge nye og oppgradere eksisterende radaranlegg over hele landet. Byggeperioden for prosjektet som helhet er satt til perioden 2020-2027, men vil variere fra lokasjon til lokasjon. 

Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.