Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Nå får soldatene bedre toalettforhold i skyte- og øvingsfeltene

Soldater og befal i Forsvaret tilbringer mange timer og døgn i våre skyte- og øvingsfelt (SØF). Mange steder har muligheten for toalettbesøk i ordnede former vært mangelfullt. Nå skal problemet bøtes på.

De fleste av oss kjent på den fortvilte følelsen å ikke finne et toalett når de mest naturlige behov melder seg i kroppen. Dette har i mange år også vært et problem for Forsvarets personell ute på øvelse og utdanning i SØF. Behovet for å få på plass toaletter har lenge vært etterspurt av Forsvaret, og nå har dette også blitt tatt inn som krav fra miljømyndighetene gjennom utslippstillatelsene for SØF.

Egenutviklet versjon av utedo
Mangel på infrastruktur som strøm og vann i feltene gjør det imidlertid kostnadskrevende å etablere fullgode sanitærløsninger mange steder.

– Vi har derfor utviklet en modernisert versjon av den klassiske utedoen som ikke krever vann eller strøm. Den er relativt enkel å produsere, montere og drifte, men gir likevel en tilfredsstillende løsning med nøktern standard, sier avdelingsleder SØF og miljø i Forsvarsbygg, Thomas Getz.


Sjeldent behov for tømming
Standardtoalettet er testet ut over et par år i Mauken og Setermoen. Bygget består av to separate rom med hensyn til både kapasitet og kjønnsnøytral verneplikt. Den tette tanken er dimensjonert slik at tømmebehovet er begrenset og kan legges til den varme årstiden, og «inneklimaet» er ivaretatt ved vinddreven utlufting.


Setter ut 18 moduler våren 2021
Denne høsten serieproduseres 18 moduler for til sammen 1,6 millioner kroner som skal settes ut våren 2021. Skyte- og øvingsfeltene som når får utplassert toalettene, er blant annet Regionfelt Østlandet, Terningmoen, Sankthansholdet (Ørlandet), Trondenes og Sørlia. Produksjonen og monteringen er finansiert som investering, og gjennomføres i regi av Forsvarsbygg under ledelse av leder SØF, Geir Erik Olsen og prosjektleder Helge Indset. Rammeavtaleleverandør er Wiggo Rønning Maskin AS.


Behov for ytterligere 40 moduler
– Pr. nå er det vurdert et samlet behov for ytterligere ca. 40 moduler på landsbasis, med en samlet kostand på ca. 10 millioner kroner. Behovet inå, sier Getz.
nngår i forslag til prosjekter på plan for mindre investeringer, men ikke godkjent pr. 

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.