Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Ny områderegulering for Sørlimarka skyte- og øvingsfelt er vedtatt – uten regulert skiløype gjennom feltet.

Det blir ikke anledning å kjøre en egen preparert skiløype gjennom Sørlimarka skytefelt i Harstad kommune. Dette har Kommunal- og moderniseringsdepartementet besluttet og orientert partene om.

Arbeidet med å få i stand en ny områderegulering for feltet startet allerede tilbake i 2014.

Idrettslag og kommunen ville ha skiløype midt i feltet

Mye av årsaken til at det har tatt svært lang tid er at et idrettslag ønsket ei preparert skiløype gjennom farlig område i feltet. Det har vært flere dialogmøter mellom Forsvarsbygg, Harstad kommune og idrettslaget uten at partene kom til enighet om løypetraseen.

Saken behandlet flere ganger

Saken har vært behandlet i flere runder i planutvalget og kommunestyret i Harstad kommune. Flertallet i kommunestyret vedtok i reguleringsplanen at det kunne være skiløype gjennom feltet når Forsvaret ikke brukte det, og at det ikke skulle øves og skytes i helger og vinterferier.

Endelig nei til skiløype gjennom skyte- og øvingsfeltet

Både Forsvarsbygg og Fylkesmannen i Troms klaget inn vedtaket, og saken gikk direkte videre til Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Det var en befaring ute i feltet høsten 2019, og nå er saken avgjort i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, med blant annet denne begrunnelsen:

«Departementet mener likevel at det ikke er forenlig med Forsvarets interesser å regulere en skiløype gjennom området slik kommunen har foreslått. En regulert skiløype mellom standplass og målområdet vil etter departementets vurdering gi en uakseptabel sikkerhetsrisiko både for skiløpere og for Forsvaret. Departementet viser i den forbindelse til de vurderingene som er gjort av Forsvarsdepartementet og av fylkesmannen, og slutter seg i sin helhet til disse».

Beslutningen kan i sin helhet leses på Regjeringen.no.

Nå skal vi tilrettelegge for en sikker trase for skiløperne

- Denne beslutningen i departementet gir Forsvaret forutsigbare betingelser slik at Sørlimarka kan brukes på en måte som ikke setter sivilbefolkningen og Forsvaret i farlige situasjoner, sier prosjektleder Øystein Løvli.

Arbeidet videre nå, i samarbeid med kommunen, er å etablere en god trase for skiløypa utenfor sikkerhetssonen til skyte- og øvingsfeltet.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.