Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avhendingsprosjektet endrer navn

Som en konsekvens av moderniseringen i Forsvaret, er norgeshistoriens største eiendomssalg i full gang. Forsvarsbygg har, siden 1. januar 2002 hatt ansvaret for forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling av Forsvarets eiendomsmasse. Avhendingsprosjektet har hatt oppgaven med å selge, leie ut og utvikle de eiendommene som Forsvaret ikke lenger ønsker å benytte. Nå endrer prosjektet navn til Skifte Eiendom - et prosjekt i Forsvarsbygg.

Prosjektet skal gjennom salg og utleie av 2,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse bidra til at Forsvarets utgifter til eiendomsforvaltning reduseres. Samtidig skal en milliard kroner i netto salgsinntekter tilføres Forsvaret. Gjennom denne store og viktige oppgaven skal prosjektet også være med og legge grunnlaget for nytt liv i fraflyttede bygg og eiendommer over hele landet. Navnet Skifte Eiendom gjør prosjektet mer tydelig og profileringsmulighetene blir bedre. Det er også et signal til markedsaktørene om at dette er en profesjonell og forretningsorientert aktør i eiendomsmarkedet.

For oss betyr navnet Skifte at:

  • ca 3000 eiendommer skal skifte eier
  • 2,5 millioner kvadratmeter bygningsmasse skal skifte bruk
  • Eiendommene skal gjennom et hamskifte; fra militær til sivil bruk

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.