Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Avhendingsprosjektet skal opptre markedsøkonomisk

I onsdagens spørretime stilte Gunnar Halvorsen (A) forsvarsminister Kristin Krohn Devold om statsråden er fornøyd med arbeidet Avhendingsprosjektet gjør.

Stortingsrepresentant Gunnar Halvorsen viste til henvendelser mange stortingsrepresentanter får om avhending av bygg og anlegg. Oscarsborg og Fredrikstad ble nevnt som eksempler.

- Er statsråden fornøyd med det arbeidet som Forsvarsbygg gjør overfor kommunene i den avhendingsprosessen som pågår?

Statsråden sa seg enig i at avhendingsproblematikken representerer en utfordring. - Det er helt åpenbart at når man skal avhende store arealer, vil det være et ønske fra kjøpere og fra lokale kommuner å overta dette billigst mulig.

Statsråden viste imidertid til at Forsvarsbygg har fått sterke føringer til å opptre markedsøkonomisk. Det økte kravet til salgsinntekter i forbindelse med budsjettforliket understreker dette.

- Det er et dilemma for oss alle, for vi kan ikke gi Forsvarsbygg oppdrag om å skaffe økte inntekter, samtidig som vi hjelper alle dem som ønsker å kjøpe billig. Her må vi bare ha en hovedregel å holde oss til, samtidig som vi behandler sakene etter hvert som de kommer.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.