Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hvordan måle innsatsen

Miljøindikatorer. Indikatorene er dels egnet til målfastsettelse før prosjektering og bygging. De er også egnet som rapporteringsindikatorer ved både intern og ekstern rapportering av prosjektets miljøinnsats. Det vil være særlig relevant å rapportere på disse indikatorene til en planmyndighet, f.eks. kommunen.

Når driften av bygget er i gang og man kan registrere avfallsmengder, vannforbruk m.m. er det flere parametre som kan registreres i et miljøregnskap. Miljøregnskapet for drift og vedlikehold av bygg skal gi løpende resultatoppfølging, og baseres på de systemer som til enhver tid er innført (energioppfølging, kontrakter, håndtering av avfall og miljøfarlige stoffer, etc.). Det skal gi en status innen viktige miljøsatsningsområder, og kunne brukes i styring og rapportering av miljøprestasjonen. Stiftelsen Østfoldforskning har på oppdrag fra ØkoBygg og Statsbygg utviklet et miljøregnskap som er godt egnet til en oppfølging og rapportering.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.