Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Vandreutstilling om Oscarsborgs fremtid

På fredag 14.11 åpner utstillingen "Oscarsborg Festning har en historie. Nå skal vi gi den en framtid på Drøbak kino kl 14.00. På denne utstillingen vil Skifte Eiendom presentere planene til de to interessentene som peker seg ut som særlig kvalifiserte til å utvikle og leie Oscarsborg festning for Drøbaks befolkning.

De to tilbyderne som går videre i anbudskonkurransen, er Stiftelsen Oscarsborg Festning representert ved Norske Reserveoffiserers Forbund (NROF) og Oscarsborg AS representert ved Frydenbygg og Auctus AS

- Målet med denne utstillingen er å treffe flest mulig av menneskene som bor rundt Oscarsborg festning. Det er viktig for Skifte Eiendom å få presentert tankene for Oscarsborgs fremtid sier Kristen Grieg Bjerke, sjef for Nasjonale Festningsverk.

Skifte Eiendom, som forvalter de nasjonale festningsverkene på vegne av Staten, stiller høye krav til den fremtidige samarbeidspartneren på Oscarsborg. Det aller viktigste kriteriet er at festningsområdet blir fullt ut tilgjengelig for et allment publikum, og at ny virksomhet ivaretar verneinteressene i området. Det legges også vekt på at Oscarsborgs historie skal formidles på en spennende og attraktiv måte som gjør det til et nasjonalt og europeisk kulturhistorisk lære- og møtested.

Før et endelig valg av samarbeidspartner blir gjort, vil også Stortinget ha tatt stilling til hvordan Oscarsborg skal forvaltes i fremtiden. Regjeringen har fremmet et forslag om militær tilstedeværelse i form av en kommandant, som skal behandles i forbindelse med statsbudsjettet i høst.

Utstillingen står i Drøbak kinos lokaler 14. til 16. november, og flyttes deretter til Drøbak City 17. til 22. november. Utstillingen vil også vises i Hurum kommune fra 28. november til 2. desember, og i Oslo på Forsvarsmuseet på Akershus Festning fra 4. til 7. desember.

Spørsmål rettes til:
Kristen Grieg Bjerke
Sjef Nasjonale Festningeverk
99 15 58 60


Sverre Tiltnes
Direktør Skifte Eiendom
90 75 88 67


Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.