Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Hvalsmoen - hovedtrekk i planen

Hovedtrekk fra Skifte Eiendoms forslag til reguleringsplan for Hvalsmoen.

Boligområde
Området langs Ranselva nord for Leirgata, på ca 66 dekar, er regulert til frittliggende bebyggelse på attraktive tomter fra 1,5 til 3 dekar. Boligbebyggelsen kan kombineres med lettere næringsvirksomhet på egen tomt. Område er flatt med storvokst skog og utsikt mot naturskjønne Randselva. Her kan en rafte og fiske storørretten rett utenfor stuedøra.

Skisse boligfelt:

Image "1087556780.87.jpg" without description

 

Image "1087368389.35.jpg" without description
Foto: Gressletter, Randselva.
(Matti Bernitz/C360)

Overnatting langs Randselva
De grønne gresslettene mot Randselva og deler av Øya er som skapt for ferie og fritid. Området vil gi mulighet for ca 180 plasser fordelt på hytter og campingvogner. Det er utviklet et skisseprosjekt for hytter i samme byggestil som de historiske spisshyttene på Hvalsmoen.

Området vil representere et viktig tilskudd i forhold til behovet for overnatting i forbindelse med aktivitetstilbudene ellers. Det er også ca 9.000 m2 bygg som tenkes benyttet i samme sjanger.

Image "1087368435.51.jpg" without description
Foto: Bygg for opplevelser.
(Matti Bernitz/C360)

Aktivitet og opplevelser i Nedre leir
Midt i Nedre leir, åpnes det for utvikling av aktivitets-, arrangements-, messe- og opplevelsestilbud. Området omfatter blant annet store uteområder, lagerbygninger og flere store haller.

Image "1087368474.38.jpg" without description
Foto: Småhusene i Leirgata.
(Matti Bernitz/C360)

Leirgata
Med sin lave trehusbebyggelse og stramme struktur har Leirgata et søreuropeisk preg. Bygningene har beholdt sin egenart til tross for at området har gjennomgått en kontinuerlig utviklingsprosess fra vognskul til auditorium, verksted, kontorer, overnatting og mye mer. Reguleringsplanen for eiendommen åpner for et miljø i Leirgata hvor kreativitet oppstår, håndverkstradisjoner bevares, kunst skapes gode handler gjøres, historie gjøres synlig, mennesker møtes til felles interesser, og hvor man kan bo på jobben. Allerede idag er det flere som har funnet sin plass i Leirgata, og flere er interessert.

Image "1087368519.41.jpg" without description
Foto: Flerfaglig verksted-
område. (Matti Bernitz/C360)

Hvalsmoen Tekniske Verksted og lagerbygg
Vis á vis Leirgata finner du Hvalsmoen Tekniske Verksted på 3.844 m2. Verkstedområdet er i reguleringsplanen foreslått som kombinert formål. Formålet skal bygge opp under dagens virksomhet og sikre muligheter for moderat utbygging innen blant annet forretning, kontor og industri. Nedre leir byr også på et stort antall lagerbygg på tilsammen ca 14.000 m2.

Øvre leir
Øvre leir ligger på et idyllisk platå øst for Nedre leir. Det er blant annet tre bygg med overnattingsmuligheter og kantine på til sammen 9.000 m2. I tillegg er det flere ene-/flermansboliger som ble benyttet til overnatting og aktivitet. Det er også to sjarmerende tømmerbygninger på til sammen ca 1.800 m2.


Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.