Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Om verdivurderingen av Haslemoen

Det har vært noe medieoppmerksomhet omkring verditaksering av Haslemoen leir. Her redegjør vi nærmere for takstene som er gjennomført og forutsetningene for dem.

Da Haslemoen leir ble lagt ut for salg i oktober i 2004, ønsket Skifte Eiendom å stå fritt i forhold til å vurdere et bud på hele eller deler av leiren.

På bakgrunn av dette, ble det innhentet uavhengige takster for de ulike delene av leiren: 

- leirområdet
- boligområdet
- dyrket mark skogen

Summen av takstene for disse takstobjektene var 86 millioner kroner.

I november 2004 oppstod en situasjon som ga grunnlag for å stille spørsmål ved uavhengigheten til verditakstene på leirområdet og boligområdet. Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS ble derfor engasjert til å utarbeide nye verditakster for disse takstobjektene. Det var kun mindre forskjeller mellom disse verdivurderingen og de som tidligere var innhentet for leir- og boligområdet.

Senere fikk Agdestein Takst & Eiendomsrådgivning AS i oppdrag å utarbeide en samlet verdivurdering av leiren basert på de takster og verdivurderinger som forelå på dette tidspunktet. Dette inkluderte også takster innhentet av Våler kommune.

I denne verdivurderingen ble Haslemoen leir verdsatt til 55 millioner kroner.

I den endelige totalvurderingen, den såkalte "brovurderingen", av Haslemoen ble verdien redusert for økt risiko og høyere driftskostnader ved et samlet kjøp. I tillegg ble verdien justert for 1 100 dekar skog som Våler kommune ikke skulle kjøpe.

Den endelige verdivurderingen verdsatte dermed Haslemoen leir til 46 millioner kroner.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.