Hopp til hovedinnhold Hopp til bunnen av siden
logo: Forsvarsbygg.no

Rydding og sikring av eks-tyske fortifikasjoner

Forsvarsbygg Skifte Eiendom har vi ikke bare ansvar for å avhende militære eiendommer, men også for miljøopprydding og tilrettelegging for ny sivil bruk.

Tyskland befestet hele kysten med kystfort som skulle forsvare landet mot en alliert invasjon samt beskytte de tyske konvoiene langs kysten. En rekke av eiendommene disse ble anlagt på er i Forsvarets eie eller leie i dag og skal overføres til nye eier, eller tilbakeføres grunneier.

For en rekke eks-tyske fort er det viktig å gjøre områdene sikre før Forsvaret og Forsvarsbygg Skifte Eiendom forlater dem.

Hvorfor må det sikres?
Sikringen har som målsetting å fjerne farer som følge av rester fra fortifikasjoner og militær virksomhet, ikke bare for morgendagen, men i et 50-100-års perspektiv.

Disse gamle fortifikasjonene var ikke bygget for å tåle tidens tann, uten et løpende vedlikehold. I dag er armering i bunkertak i ferd med å ruste bort, og steimurer i løpegraver er i ferd med å rase sammen.

Ofte skal disse eiendommene åpnes for allmennheten i frilufts- og rekreasjonsøyemål.

Hvordan sikres det?
Sikringen innebærer blant annet at vi fjerner gammel piggtråd som ligger i terrenget, støper igjen åpne kummer og sjakter og fjerner enkelte metallinstallasjoner. I blant må bunkere rives på grunn av at murverk har rast, eller er i ferd med å rase sammen, eller fordi armeringsjern- og plater eroderes av rust.

Historien blir sporbar i naturen

Image "1234775945.92.jpg" without description
Foto: Skifte Eiendom

Bildene viser en løpegrav på Rakke fort, før og etter sikring. Sporene av løpegraven er godt synelig i terrenget.

Sikringsarbeidet søkes alltid utført slik at sporene fra fortifikasjonene vil være godt lesbare i terrenget som fortifikatorisk kulturlandskap. Eksempelvis innebærer det at det ved gjenfylling av løpegraver vil stå igjen en kant på ca 20-30 cm, slik at en tydelig ser hvor løpegraven har gått. Fylte løpegraver vil ofte kunne nyttes som stier.

Videre skal alle åpninger i bunkere kunne ”leses” ved at man enten senker støpen inn, eller ved at en legger den utenpå, slik at skyteskår, døråpninger og lignende kan tydes i ettertid.

Sikringsmetodene er utviklet i samarbeid med Riksantikvaren, og Skifte Eiendom har etter vært opparbeidet seg bred erfaring med slike oppdrag.

 

Image "1234775974.17.jpg" without description
Foto: Skifte Eiendom

Bildet viser en kanon i kasematt etter sikring.

Antikvarisk vurdering
Alle forsvarets eiendommer er vurdert av Riksantikvaren i forbindelse med utarbeidelse av Landsvernplanen for Forsvaret. I denne forbindelse har enkelte spesielt godt ivaretatte fortifikasjonsverk på landsbasis fått vernestatus. Oddane fort er plukket ut som et eksempel på tyske fort, og skal tas vare på i fremtiden. Fortet fremstår i dag som intakt og godt vedlikeholdt.

Samarbeidet med lokale myndigheter
Kommunen blir alltid informert før og under tiltaksperioden, blant annet ved at de får overlevert oversikten over planlagte tiltak for gjennomgang. Ofte blir sikringstiltakene korrigert i henhold til ønsker fra kommunen.

Nyhetsvarsling

Få e-post når det kommer nye saker.